Pet apostola
Pet apostola
125
Pet apostola
Pet apostola
126
Portret muškarca
Portret muškarca
128
Mrtva priroda
Mrtva priroda
129
Dva anđelčića
Dva anđelčića
132
Krunjenje Bogorodice
Krunjenje Bogorodice
133
Portret grofice Paar
Portret grofice Paar
136
137
138
140
Krist kao vrtlar
Krist kao vrtlar
142
Bijeg u Egipat
Bijeg u Egipat
143
Raspeće
Raspeće
144
Krist nosi križ
Krist nosi križ
145
Bogorodica s Djetetom
Bogorodica s Djetetom
148
Krist i donator
Krist i donator
149
Oplakivanje
Oplakivanje
150