Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
2
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
3
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
4
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
5
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
6
Bičevanje Krista
Bičevanje Krista
9
Bijeg u Egipat
Bijeg u Egipat
11
Bijeg u Egipat
Bijeg u Egipat
12
Bogorodica s Djetetom
Bogorodica s Djetetom
14
Bogorodica s Djetetom
Bogorodica s Djetetom
15
Bogorodica s Djetetom
Bogorodica s Djetetom
18
23
30
Bogorodica s karanfilom
Bogorodica s karanfilom
34
Djevojka s ogledalom
Djevojka s ogledalom
69
Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
70
Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije slika : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
71
Dva anđelčića
Dva anđelčića
73
76
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
78
Katalog galerije slika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Galerija Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
92
Katalog Strossmayerove galerije : I. Talijanske slikarske škole : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
93
Kermes
Kermes
95
Krajolik
Krajolik
96
97
Krajolik
Krajolik
98
Krist i donator
Krist i donator
100