Knj. 13(1938) : Građa za povijest književnosti hrvatske
1
Knj. 23. (1918) : Zbornik za narodni život i običaje
5
Za godinu 1971. Knj. 76. : Ljetopis
23
Jezik u pravu : okrugli stol održan 8. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
29