Žuti ljiljan / Višnja Stahuljak
Žuti ljiljan / Višnja Stahuljak
5
Žuti harambaša / Karl May ; s njemačkog preveo Vlatko Šarić
Žuti harambaša / Karl May ; s njemačkog preveo Vlatko Šarić
10
Župnik na prvoj crti / Vlado Košić
Župnik na prvoj crti / Vlado Košić
26
30
Župna crkva Svih Svetih u Đakovu / Tone Papić, Božica Valenčić
Župna crkva Svih Svetih u Đakovu / Tone Papić, Božica Valenčić
32
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
35
Župa sv. Josipa na Trešnjevki u Zagrebu : prikaz prvih 75 godina / Stjepan Kožul i Stjepan Razum ; [prijevod sažetka Jelena Puškarić]
Župa sv. Josipa na Trešnjevki u Zagrebu : prikaz prvih 75 godina / Stjepan Kožul i Stjepan Razum ; [prijevod sažetka Jelena Puškarić]
47
Župa sveti Ivan Žabno / Ćiril Petešić
Župa sveti Ivan Žabno / Ćiril Petešić
48