Gliubav Pirama i Tisbe / po Dominku Slatarichu
Gliubav Pirama i Tisbe / po Dominku Slatarichu
3
Zapisi iz nekoliko rukopisa : RAD
Zapisi iz nekoliko rukopisa : RAD
8
Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana] : RAD
Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana] : RAD
9
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] : RAD
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] : RAD
10
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja : RAD
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja : RAD
11
Prinesci malakologijji hrvatskoj : RAD
Prinesci malakologijji hrvatskoj : RAD
12
Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina : RAD
Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina : RAD
13
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
14
Pravila Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu : RAD
Pravila Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu : RAD
15
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
17
O selitbi i obsegu putovanja naših običnijih selica ptica : RAD
O selitbi i obsegu putovanja naših običnijih selica ptica : RAD
18
Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867 : RAD
Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867 : RAD
19
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1866-1867] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1866-1867] : RAD
20
Izvještaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh običaja pravnijeh : [književna obznana] : RAD
Izvještaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh običaja pravnijeh : [književna obznana] : RAD
21
-*  i * u istoriji slovenskih jezika : RAD
-* i * u istoriji slovenskih jezika : RAD
22
Istorija srpske književnosti. Pregled ugadjan za školsku potrebu. Napisao Stojan Novaković. 1867. u Beogradu : [književna obznana] : RAD
Istorija srpske književnosti. Pregled ugadjan za školsku potrebu. Napisao Stojan Novaković. 1867. u Beogradu : [književna obznana] : RAD
23
Članovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
Članovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
24
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
25
Arkeologičke crtice : RAD
Arkeologičke crtice : RAD
26
Knj. 1(1867) : RAD
27
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
28
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
29
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
30
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
31
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
32
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
33
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
34
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
35
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
36
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
37
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
38
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
39
Knj. 5(1868) : RAD
40
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
41
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
42
Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih : RAD
Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih : RAD
43
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
44
Knj. 4(1868) : RAD
45
Prilozi za historiju : 1. Prepiska lažnoga cara Stjepana maloga s Dubrovačkom Republikom (1771-1773) : 2. Arapsko zvanično nazivlje počasno za kraljeve srpske i bugarske : RAD
Prilozi za historiju : 1. Prepiska lažnoga cara Stjepana maloga s Dubrovačkom Republikom (1771-1773) : 2. Arapsko zvanično nazivlje počasno za kraljeve srpske i bugarske : RAD
46
Studien über Bosnien und die Herzegovina von Johann Rośkiewicz, kk. Major im Generalstabe . . .Leipzig u. Wien 1868. - Geschichtliche, politische und topographischstatistische Beschreibung des Vilajet Bosnien d. i. Bosnien, Hercegovina und Rascien. Von Gustav Thoemmel, k. k. Hauptmann. Wien 1867 : [književna obznana] : RAD
Studien über Bosnien und die Herzegovina von Johann Rośkiewicz, kk. Major im Generalstabe . . .Leipzig u. Wien 1868. - Geschichtliche, politische und topographischstatistische Beschreibung des Vilajet Bosnien d. i. Bosnien, Hercegovina und Rascien. Von Gustav Thoemmel, k. k. Hauptmann. Wien 1867 : [književna obznana] : RAD
47
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
48
Placere : RAD
Placere : RAD
49
O potrebi statističkog odbora s obzirom na sadašnje stanje hrvatske statistike : RAD
O potrebi statističkog odbora s obzirom na sadašnje stanje hrvatske statistike : RAD
50