Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
123
Knj. 20. (1915) / urednik D. Boranić
125
Trećogorje i podloga mu u glinskom Pokupju : RAD
Trećogorje i podloga mu u glinskom Pokupju : RAD
126
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 27. studenoga 1873. : 1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj privr. tajnika) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 27. studenoga 1873. : 1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj privr. tajnika) : RAD
133
Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce : RAD
Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce : RAD
139
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku : RAD
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku : RAD
144