Rasprave i građa za povijest nauka [knj. 1] / urednici Hrvoje Iveković, Mirko Dražen Grmek
1
40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70.-2010.; [urednici izdanja Slavko Matić, Anica Bilić]
2
Knj. 3 : Ribe (Pisces); za tisak priredio Nikola Fink
Knj. 3 : Ribe (Pisces); za tisak priredio Nikola Fink
3
Čuvari književnih dobara : studije i članci / Anica Bilić; [urednici izdanja Slavko Matić, Anica Bilić]
Čuvari književnih dobara : studije i članci / Anica Bilić; [urednici izdanja Slavko Matić, Anica Bilić]
4
Od euforije do zaborava : nepoznate drame Josipa Kosora / Marica Liović
Od euforije do zaborava : nepoznate drame Josipa Kosora / Marica Liović
5
Sveti trag cibalskih martira / Anica Bilić
Sveti trag cibalskih martira / Anica Bilić
28
Život i djelo Stjepana Adžića (1730. - 1789.) : zbornik radova znanstvenoga skupa, Vinkovci, Drenovci 19. - 20. travnja 2012.; priredila Anica Bilić
42
47