Tumori prostate : zbornik radova 4. znanstvenog sastanka Tumori prostate održanog 25. studenoga 2016. u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
1
Ekonomija za poduzetnike
Ekonomija za poduzetnike
2
Život uz Dravu nekad i danas : Gradski muzej Varaždin, 19. studenog 2004.-28. veljače 2005.
Život uz Dravu nekad i danas : Gradski muzej Varaždin, 19. studenog 2004.-28. veljače 2005.
3
Pošta sjeverozapadne Hrvatske
Pošta sjeverozapadne Hrvatske
4
Ekspedicija Varaždinca Ferdinanda Konšćaka D. I. od Donje Kalifornije do rijeke Colorado 1746. godine
Ekspedicija Varaždinca Ferdinanda Konšćaka D. I. od Donje Kalifornije do rijeke Colorado 1746. godine
5
Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske : zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Varaždinu 21. i 22. studenoga 2002. godine
6
O Vramčevoj Kronici
O Vramčevoj Kronici
7
Kraniofacijalni rast blizanaca : studija relevantnih parametara
Kraniofacijalni rast blizanaca : studija relevantnih parametara
8
Tržišna demokracija u Hrvatskoj : stanje i perspektive : zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Varaždinu 26. i 27. listopada 2000. godine
9
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
10
Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne regije : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 12. lipnja 2015.
11
Transplantacija bubrega u Rijeci : povijesni osvrt i sadašnje stanje : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 9. travnja 2015. u Rijeci
12
Suvremena kristalografija u Hrvatskoj : zbornik radova sa znanstvenoga skupa, [Zagreb, 2014.]
13
Proizvodnja hrane i šumarstvo - temelj razvoja istočne Hrvatske : zbornik radova sa znanstvenog skupa, [Osijek, 14.-15. lipnja 2013.]
14
Tumori kralježnice : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademijii znanosti i umjetnosti u Zagrebu 17. travnja 2015.
15
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
16
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
17
Etički nauk Marka Marulića
Etički nauk Marka Marulića
18
Hrvatska prirodna bogatstva i kulturna dobra : zaštita i odgovorni razvoj
Hrvatska prirodna bogatstva i kulturna dobra : zaštita i odgovorni razvoj
19
Kobna cvjetača
Kobna cvjetača
20
Povijesna topografija otoka Krka : slike vremena u zrcalu starih karata
Povijesna topografija otoka Krka : slike vremena u zrcalu starih karata
21
Opis sela Klakarja : pripovijetke i pjesme skupljane od sredine 19. do sredine 20. stoljeća
Opis sela Klakarja : pripovijetke i pjesme skupljane od sredine 19. do sredine 20. stoljeća
22
Opis sela Klakarja : graditeljstvo, pokućstvo, sprave i oruđa početkom 20. stoljeća
Opis sela Klakarja : graditeljstvo, pokućstvo, sprave i oruđa početkom 20. stoljeća
23
Mit o Dubrovniku : diskursi o identitetu renesansnoga grada
Mit o Dubrovniku : diskursi o identitetu renesansnoga grada
24
Život u znanosti : uspomene iz nepovrata
Život u znanosti : uspomene iz nepovrata
25
Život i djelo Franje Markovića
Život i djelo Franje Markovića
26
Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci
Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci
27
Hrvatski srednjovjekovni kaptoli : loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre
Hrvatski srednjovjekovni kaptoli : loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre
28
Povijest prirodoznanstvenih istraživanja Jadranskoga mora
Povijest prirodoznanstvenih istraživanja Jadranskoga mora
29
Tabula rasa : primarno i analitičko u hrvatskoj umjetnosti = primary and analytic in Croatian art
Tabula rasa : primarno i analitičko u hrvatskoj umjetnosti = primary and analytic in Croatian art
30
Knjiški Krnjaš : znanstveni skup Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti : program skupa : sažetci radova
Knjiški Krnjaš : znanstveni skup Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti : program skupa : sažetci radova
31
Pomrčine sunca i mjeseca : Hrvatski latinisti
Pomrčine sunca i mjeseca : Hrvatski latinisti
32
Zdravko Bregovac : arhiv arhitekta = architects archives
Zdravko Bregovac : arhiv arhitekta = architects archives
33
Riječ, pismo, slika : iz riznice Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 12.-31. 5. 2014.
Riječ, pismo, slika : iz riznice Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 12.-31. 5. 2014.
34
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
36
Sv. 10 (2016) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
37
Kamo ide istočna Hrvatska? : demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : sažetci radova
Kamo ide istočna Hrvatska? : demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : sažetci radova
38
Sv. 30 (2014) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
39
Hrvatski svetac: Sveti Marko Križevčanin
Hrvatski svetac: Sveti Marko Križevčanin
40
Prirodna baština i turizam : izlaganja i rasprave s okruglog stola održanog 28. listopada 2016. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
42
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
43
Dvadeset peta obljetnica osnutka Znanstvenoga vijeća za kristalografiju HAZU - Hrvatske kristalografske zajednice : sažetci priopćenja na seminaru Suvremena kristalografija u Hrvatskoj, Poreč 2017.
Dvadeset peta obljetnica osnutka Znanstvenoga vijeća za kristalografiju HAZU - Hrvatske kristalografske zajednice : sažetci priopćenja na seminaru Suvremena kristalografija u Hrvatskoj, Poreč 2017.
44
Sv. 44 : podiranje-pojavljivati : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 44 : podiranje-pojavljivati : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
45
Sv. 91 : 1. dvadeset i drugoga dijela : zaklapača-zapaćeliti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 91 : 1. dvadeset i drugoga dijela : zaklapača-zapaćeliti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
46
Sv. 97 : Dodatak : materijali o Rječniku : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 97 : Dodatak : materijali o Rječniku : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
47
Sv. 24 : Lekenički-Lotren : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 24 : Lekenički-Lotren : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
48
Sv. 6 : dali-1. dio : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 6 : dali-1. dio : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
49
Sv. 26 : Luboviđa-mariti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 26 : Luboviđa-mariti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
50