Aleksandar Veliki Nepoznat
Aleksandar Veliki Nepoznat
11
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
12
16
17
Antonije Nepoznat
Antonije Nepoznat
19
Antun Cuvaj
Antun Cuvaj
21
Apolon Belvederski Leohar
Apolon Belvederski Leohar
25
Aristionova stela Aristoklo
Aristionova stela Aristoklo
27
Artemida (ili: Dijana) Versajska Leohar
Artemida (ili: Dijana) Versajska Leohar
29
30