Augustinčić, Antun (1900-1979) : Prelja
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Prelja
31
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Priprema za lijevanje dijela Spomenika palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Priprema za lijevanje dijela Spomenika palim Šumadincima
32
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Proces izrade spomenika Palim Nišlijama
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Proces izrade spomenika Palim Nišlijama
33
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Proces lijevanja spomenika Jozefu Plisudskom
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Proces lijevanja spomenika Jozefu Plisudskom
34
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rad na figuralnoj grupi za Spomenik palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rad na figuralnoj grupi za Spomenik palim Šumadincima
35
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rad na spomeniku Josefu Pilsudskom u atelijeru
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rad na spomeniku Josefu Pilsudskom u atelijeru
36
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rušenje spomenika kralju Aleksandru u Varaždinu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rušenje spomenika kralju Aleksandru u Varaždinu
37
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sadreni model grupe boraca za Spomenik palim Šumadincima u Kragujevcu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sadreni model grupe boraca za Spomenik palim Šumadincima u Kragujevcu
38
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sarkofag blažene Ozane Kotorske
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sarkofag blažene Ozane Kotorske
39
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sarkofag blažene Ozane Kotorske
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sarkofag blažene Ozane Kotorske
40
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sa svečanog otkrivanja spomenika Crvenoj Armiji u Batini
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sa svečanog otkrivanja spomenika Crvenoj Armiji u Batini
41
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica borca za spomenik Jozefu Pilsudskom
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica borca za spomenik Jozefu Pilsudskom
42
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
43
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
44
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
45
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica za spomenik kralju Aleksandru na Sušaku
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica za spomenik kralju Aleksandru na Sušaku
46
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skice za spomenik Palim borcima u Beogradu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skice za spomenik Palim borcima u Beogradu
47
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenici kralja Petra i Aleksandra Karađorđevića za Skoplje - priprema i montaža
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenici kralja Petra i Aleksandra Karađorđevića za Skoplje - priprema i montaža
48
49
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenici kralju Petru i Aleksandru Karađorđeviću u Skoplju
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenici kralju Petru i Aleksandru Karađorđeviću u Skoplju
50
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik Jozefa Pilsudskog u dvorištu ljevaonice ALU u Zagrebu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik Jozefa Pilsudskog u dvorištu ljevaonice ALU u Zagrebu
51
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru u Somboru
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru u Somboru
52
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru za Sombor - u dvorištu ljevaonice
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru za Sombor - u dvorištu ljevaonice
53
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru za Varaždin - u dvorištu ljevaonice Umjetničke akademije (ALU) u Zagrebu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru za Varaždin - u dvorištu ljevaonice Umjetničke akademije (ALU) u Zagrebu
54
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Petru i Aleksandru Karađorđeviću u Skoplju
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Petru i Aleksandru Karađorđeviću u Skoplju
55
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Petru i Aleksandru - montiranje u dvorištu ljevaonice Umjetničke akademije u Zagrebu (ALU)
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Petru i Aleksandru - montiranje u dvorištu ljevaonice Umjetničke akademije u Zagrebu (ALU)
56
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik palim Nišlijama
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik palim Nišlijama
57
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Srušen spomenik kralja Aleksandra u Varaždinu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Srušen spomenik kralja Aleksandra u Varaždinu
58
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Studija spomenika Petru Kočiću
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Studija spomenika Petru Kočiću
59
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Studija spomenika Skender-Begu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Studija spomenika Skender-Begu
60