Celestin Medović
Celestin Medović
121
Crna zastava
Crna zastava
122
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
123
Četvrta kolektivna izložba akademskog slikara Čike S. Bonačija
124
Članovi Grupe zagrebačkih umjetnika Gecan - Junek - Šestić - Šimunović - Tartaglia
Članovi Grupe zagrebačkih umjetnika Gecan - Junek - Šestić - Šimunović - Tartaglia
125
Dalmacija - katalog kolektivne grafičke izložbe Angjela Uvodića
Dalmacija - katalog kolektivne grafičke izložbe Angjela Uvodića
126
Detalj postava izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
Detalj postava izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
127
Detalj postava izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
Detalj postava izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
128
Detalj postava izložbe M. C. Medović, O. Iveković i drugovi
Detalj postava izložbe M. C. Medović, O. Iveković i drugovi
129
Detalj postava jugoslavenske grafike unutar paviljona za suvremenu umjetnost, Međunarodna izložba u Barceloni 1929.
Detalj postava jugoslavenske grafike unutar paviljona za suvremenu umjetnost, Međunarodna izložba u Barceloni 1929.
130
Detalj postava - Retrospektivna izložba hrvatske umjetnosti o pedesetoj godišnjici Strossmayerove galerije : III. Dekorativni akademizam 1880-1900
Detalj postava - Retrospektivna izložba hrvatske umjetnosti o pedesetoj godišnjici Strossmayerove galerije : III. Dekorativni akademizam 1880-1900
131
Detalj postava - Retrospektivna izložba hrvatske umjetnosti o pedesetoj godišnjici Strossmayerove galerije : III. Dekorativni akademizam 1880-1900
Detalj postava - Retrospektivna izložba hrvatske umjetnosti o pedesetoj godišnjici Strossmayerove galerije : III. Dekorativni akademizam 1880-1900
132
Detalj postava - Retrospektivna izložba hrvatske umjetnosti o pedesetoj godišnjici Strossmayerove galerije : III. Dekorativni akademizam 1880-1900
Detalj postava - Retrospektivna izložba hrvatske umjetnosti o pedesetoj godišnjici Strossmayerove galerije : III. Dekorativni akademizam 1880-1900
133
Detoni Marijan
Detoni Marijan
134
Dopis Antuna Ullricha Gabrijelu Jurkiću, 16.1.1926.
Dopis Antuna Ullricha Gabrijelu Jurkiću, 16.1.1926.
137
Dopis Ede Ullricha Augustu Černigoju, Zagreb, 8.2.1939.
Dopis Ede Ullricha Augustu Černigoju, Zagreb, 8.2.1939.
138
Dopis Ede Ullricha Gabrijelu Jurkiću, dizajn memoranduma: Tomislav Krizman
Dopis Ede Ullricha Gabrijelu Jurkiću, dizajn memoranduma: Tomislav Krizman
139
Dopis kipara Uga Care Edi Ullrichu, Trst, 4.6.1939.
Dopis kipara Uga Care Edi Ullrichu, Trst, 4.6.1939.
140
Dopisnica Bogumila i Dore Car iz Bakra Antunu Ullrichu, 19.7.1918.
Dopisnica Bogumila i Dore Car iz Bakra Antunu Ullrichu, 19.7.1918.
141
Dopisnica Mate Celestina Medovića galeristu Antunu Ullrichu, Kuna, 29.3.1911.
Dopisnica Mate Celestina Medovića galeristu Antunu Ullrichu, Kuna, 29.3.1911.
142
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Beč, 9.3.1914.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Beč, 9.3.1914.
143
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 1.4.1925.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 1.4.1925.
144
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 13.1.1925.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 13.1.1925.
145
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 1925.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 1925.
146
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Sušak, Hotel Jadran, 29.10.1916.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Sušak, Hotel Jadran, 29.10.1916.
147
Dopisnica slikara Babića, Benkovića i Krušlina Antunu Ullrichu, Munchen, 18.1.1912.
Dopisnica slikara Babića, Benkovića i Krušlina Antunu Ullrichu, Munchen, 18.1.1912.
148
Dopisnica T.F. Šimona Antunu Ullrichu, Bechyne (Češka), 22.7.1914.
Dopisnica T.F. Šimona Antunu Ullrichu, Bechyne (Češka), 22.7.1914.
149
Dopisnica Tomislava Krizmana, Ive Kerdića i Marina Tartaglie Antunu Ullrichu, Beč, 8.11.1920.
Dopisnica Tomislava Krizmana, Ive Kerdića i Marina Tartaglie Antunu Ullrichu, Beč, 8.11.1920.
150