A. Černigoj - U. Cara, Zagreb, Salon Ulrich, 20.V.-3.VI.1939.
A. Černigoj - U. Cara, Zagreb, Salon Ulrich, 20.V.-3.VI.1939.
4
Angjeo Uvodić - kolektivna izložba karikatura
Angjeo Uvodić - kolektivna izložba karikatura
5
Antun Bauer pred slikom Bakanal Celestina Medovića
Antun Bauer pred slikom Bakanal Celestina Medovića
6
A. Sosnovski Jadransko more
A. Sosnovski Jadransko more
7
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Antun Augustinčić modelira portret maršala Tita u Jajcu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Antun Augustinčić modelira portret maršala Tita u Jajcu
8
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Bista Luje Novaka [Firšt, Rudolf  ]
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Bista Luje Novaka [Firšt, Rudolf ]
9
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Detalj figuralne grupe Spomenika palim Šumadincima - tijek izrade
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Detalj figuralne grupe Spomenika palim Šumadincima - tijek izrade
10
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Figuralna grupa za Spomenik palim Šumadincima - model u atelijeru
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Figuralna grupa za Spomenik palim Šumadincima - model u atelijeru
11
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Izrada dijela spomenika Palim Nišlijama
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Izrada dijela spomenika Palim Nišlijama
12
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Izrada glave konja za spomenik Palim Nišlijama
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Izrada glave konja za spomenik Palim Nišlijama
13
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Izrada spomenika Jozefu Pilsudskom - sadreni model u atelieru
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Izrada spomenika Jozefu Pilsudskom - sadreni model u atelieru
15
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Kipar Antun Augustinčić u atelijeru pri izradi spomenika Jozefu Pilsudskom
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Kipar Antun Augustinčić u atelijeru pri izradi spomenika Jozefu Pilsudskom
16
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Kipar Antun Augustinčić u svom atelijeru pored reljefa Melodija i skulpture ženskog akta
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Kipar Antun Augustinčić u svom atelijeru pored reljefa Melodija i skulpture ženskog akta
17
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Kipar Antun Augustinčić u svom atelijeru pored sadrene skulpture Odmor/Odmaranje
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Kipar Antun Augustinčić u svom atelijeru pored sadrene skulpture Odmor/Odmaranje
18
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Kipar Augustinčić uz model figuralne grupe za Spomenik palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Kipar Augustinčić uz model figuralne grupe za Spomenik palim Šumadincima
19
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Konjanička figura za spomenik Palim Nišlijama
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Konjanička figura za spomenik Palim Nišlijama
20
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Lijevanje grupe za spomenik Crvenoj Armiji (iz sadrenog modela)
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Lijevanje grupe za spomenik Crvenoj Armiji (iz sadrenog modela)
21
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Lijevanje spomenika Pisludskom
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Lijevanje spomenika Pisludskom
22
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Ljevač Franjo Bubanj izrađuje kalup za nogu spomenika Jozefu Pilsudskom
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Ljevač Franjo Bubanj izrađuje kalup za nogu spomenika Jozefu Pilsudskom
23
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Model grupe boraca za Spomenik palim Šumadincima u Kragujevcu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Model grupe boraca za Spomenik palim Šumadincima u Kragujevcu
24
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Modeli za figure boraca za spomenik Jozefu Pilsudskom
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Modeli za figure boraca za spomenik Jozefu Pilsudskom
25
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Model spomenika Jozefu Pilsudskom
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Model spomenika Jozefu Pilsudskom
26
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Model Spomenika strijeljanim radikalima za Zaječar
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Model Spomenika strijeljanim radikalima za Zaječar
27
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Montaža Spomenika palim Šumadincima u Kragujevcu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Montaža Spomenika palim Šumadincima u Kragujevcu
28
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Muška portretna bista
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Muška portretna bista
29
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Odmor
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Odmor
30
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Prelja
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Prelja
31
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Priprema za lijevanje dijela Spomenika palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Priprema za lijevanje dijela Spomenika palim Šumadincima
32
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Proces izrade spomenika Palim Nišlijama
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Proces izrade spomenika Palim Nišlijama
33
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Proces lijevanja spomenika Jozefu Plisudskom
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Proces lijevanja spomenika Jozefu Plisudskom
34
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rad na figuralnoj grupi za Spomenik palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rad na figuralnoj grupi za Spomenik palim Šumadincima
35
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rad na spomeniku Josefu Pilsudskom u atelijeru
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rad na spomeniku Josefu Pilsudskom u atelijeru
36
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rušenje spomenika kralju Aleksandru u Varaždinu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Rušenje spomenika kralju Aleksandru u Varaždinu
37
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sadreni model grupe boraca za Spomenik palim Šumadincima u Kragujevcu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sadreni model grupe boraca za Spomenik palim Šumadincima u Kragujevcu
38
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sarkofag blažene Ozane Kotorske
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sarkofag blažene Ozane Kotorske
39
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sarkofag blažene Ozane Kotorske
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sarkofag blažene Ozane Kotorske
40
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sa svečanog otkrivanja spomenika Crvenoj Armiji u Batini
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Sa svečanog otkrivanja spomenika Crvenoj Armiji u Batini
41
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica borca za spomenik Jozefu Pilsudskom
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica borca za spomenik Jozefu Pilsudskom
42
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
43
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
44
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica Spomenika palim Šumadincima
45
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica za spomenik kralju Aleksandru na Sušaku
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skica za spomenik kralju Aleksandru na Sušaku
46
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skice za spomenik Palim borcima u Beogradu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Skice za spomenik Palim borcima u Beogradu
47
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenici kralja Petra i Aleksandra Karađorđevića za Skoplje - priprema i montaža
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenici kralja Petra i Aleksandra Karađorđevića za Skoplje - priprema i montaža
48
49
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenici kralju Petru i Aleksandru Karađorđeviću u Skoplju
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenici kralju Petru i Aleksandru Karađorđeviću u Skoplju
50
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik Jozefa Pilsudskog u dvorištu ljevaonice ALU u Zagrebu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik Jozefa Pilsudskog u dvorištu ljevaonice ALU u Zagrebu
51
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru u Somboru
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru u Somboru
52
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru za Sombor - u dvorištu ljevaonice
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru za Sombor - u dvorištu ljevaonice
53
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru za Varaždin - u dvorištu ljevaonice Umjetničke akademije (ALU) u Zagrebu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru za Varaždin - u dvorištu ljevaonice Umjetničke akademije (ALU) u Zagrebu
54
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Petru i Aleksandru Karađorđeviću u Skoplju
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Petru i Aleksandru Karađorđeviću u Skoplju
55
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Petru i Aleksandru - montiranje u dvorištu ljevaonice Umjetničke akademije u Zagrebu (ALU)
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Petru i Aleksandru - montiranje u dvorištu ljevaonice Umjetničke akademije u Zagrebu (ALU)
56
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik palim Nišlijama
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik palim Nišlijama
57
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Srušen spomenik kralja Aleksandra u Varaždinu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Srušen spomenik kralja Aleksandra u Varaždinu
58
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Studija spomenika Petru Kočiću
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Studija spomenika Petru Kočiću
59
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Studija spomenika Skender-Begu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Studija spomenika Skender-Begu
60
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Transport sadrenih dijelova spomenika Palim Nišlijama
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Transport sadrenih dijelova spomenika Palim Nišlijama
61
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Ženska portretna bista Draškić
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Ženska portretna bista Draškić
62
Ausstellung Jugoslawische Volkskunst Grafik lebender jugoslawischer Kunstler
Ausstellung Jugoslawische Volkskunst Grafik lebender jugoslawischer Kunstler
64
Ausstellung kroatischer Kunst
Ausstellung kroatischer Kunst
65
Babić, Ljubo (1890-1974) : Crveni stjegovi
Babić, Ljubo (1890-1974) : Crveni stjegovi
66
Babić, Ljubo (1890-1974) : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
Babić, Ljubo (1890-1974) : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
67
Babić, Ljubo (1890-1974) : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
Babić, Ljubo (1890-1974) : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
68
Babić, Ljubo (1890-1974) : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
Babić, Ljubo (1890-1974) : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
69
Babić, Ljubo (1890-1974) : Slika Ljube Babića Moj rodni kraj u interijeru
Babić, Ljubo (1890-1974) : Slika Ljube Babića Moj rodni kraj u interijeru
70
Bakić, Vojin (1915-1992) : Bik
Bakić, Vojin (1915-1992) : Bik
71
Bakić, Vojin (1915-1992) : Kulisa za Spomenik bana Jelačića u Zagrebu, srpanj 1945. - za Kongres AFŽ
Bakić, Vojin (1915-1992) : Kulisa za Spomenik bana Jelačića u Zagrebu, srpanj 1945. - za Kongres AFŽ
72
Bakić, Vojin (1915-1992) : Kupačica
Bakić, Vojin (1915-1992) : Kupačica
73
Bakić, Vojin (1915-1992) : Maksim Gorki [Dabac, Tošo (1907-5-18 1970-5-9) ]
Bakić, Vojin (1915-1992) : Maksim Gorki [Dabac, Tošo (1907-5-18 1970-5-9) ]
74
Bakić, Vojin (1915-1992) : Maršal Tito
Bakić, Vojin (1915-1992) : Maršal Tito
75
Bakić, Vojin (1915-1992) : Model za Studiju glave [Bauer, Antun (1911-2000) ]
Bakić, Vojin (1915-1992) : Model za Studiju glave [Bauer, Antun (1911-2000) ]
76
Bakić, Vojin (1915-1992) : Natječajna skica za spomenik Oreškoviću
Bakić, Vojin (1915-1992) : Natječajna skica za spomenik Oreškoviću
77
Bakić, Vojin (1915-1992) : Nošenje ranjenika - studija
Bakić, Vojin (1915-1992) : Nošenje ranjenika - studija
78
Bakić, Vojin (1915-1992) : Poprsje Silvija Strahimira Kranjčevića - model za spomenik
Bakić, Vojin (1915-1992) : Poprsje Silvija Strahimira Kranjčevića - model za spomenik
79
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret [Bauer, Antun (1911-2000) ]
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret [Bauer, Antun (1911-2000) ]
80
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret Marka Oreškovića
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret Marka Oreškovića
81
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret maršala Tita
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret maršala Tita
82
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret N.L.
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret N.L.
83
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret Rade Končara
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret Rade Končara
84
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret supruge
Bakić, Vojin (1915-1992) : Portret supruge
85
Bakić, Vojin (1915-1992) : Skica za spomenik Silviju Strahimiru Kranjčeviću - I.
Bakić, Vojin (1915-1992) : Skica za spomenik Silviju Strahimiru Kranjčeviću - I.
86
Bakić, Vojin (1915-1992) : Skica za spomenik Silviju Strahimiru Kranjčeviću II
Bakić, Vojin (1915-1992) : Skica za spomenik Silviju Strahimiru Kranjčeviću II
87
Bakić, Vojin (1915-1992) : Studija glave [Firšt, Rudolf  ]
Bakić, Vojin (1915-1992) : Studija glave [Firšt, Rudolf ]
88
Bakić, Vojin (1915-1992) : Torzo [Buzjak, Ivan  ]
Bakić, Vojin (1915-1992) : Torzo [Buzjak, Ivan ]
89
Bakić, Vojin (1915-1992) : Ženski akt / Kupačica
Bakić, Vojin (1915-1992) : Ženski akt / Kupačica
90
Bezeredi, Lujo  : Dio postava 2. samostalne izložbe Luje Bezeredija, Zagreb, Salon Ede Ullricha, rujan 1929.
Bezeredi, Lujo : Dio postava 2. samostalne izložbe Luje Bezeredija, Zagreb, Salon Ede Ullricha, rujan 1929.
91
Bezeredi, Lujo  : Dio postava 2. samostalne izložbe Luje Bezeredija, Zagreb, Salon Ede Ullricha, rujan 1929.
Bezeredi, Lujo : Dio postava 2. samostalne izložbe Luje Bezeredija, Zagreb, Salon Ede Ullricha, rujan 1929.
92
Bezeredi, Lujo  : Tomislav Krizman
Bezeredi, Lujo : Tomislav Krizman
93
Biblija
Biblija
94
Bilderausstellung - Deutsche Malkunst in Kroatien-Slawonien 1800-1941
Bilderausstellung - Deutsche Malkunst in Kroatien-Slawonien 1800-1941
95
Borislav Bogdanović
Borislav Bogdanović
97
Božićna izložba Mirka Uzorinca
Božićna izložba Mirka Uzorinca
98
Brzojav Mate Celestina Medovića Antunu Ullrichu, Kuna, 6.4.1911.
Brzojav Mate Celestina Medovića Antunu Ullrichu, Kuna, 6.4.1911.
99
Bućan, Boris (1947) : Izložba Bucan-Art, Galerija Studentskog centra, 9.- 24. veljače 1973 [Dabac, Petar (1942-6-19) ]
Bućan, Boris (1947) : Izložba Bucan-Art, Galerija Studentskog centra, 9.- 24. veljače 1973 [Dabac, Petar (1942-6-19) ]
100