Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
34
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
36
Hagenbund 1905
37
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
40
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
41
Secession 1907
43
Treća jugoslavenska umjetnička izložba saveza "Lade" Zagreb 1908
44
Katalog izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
Katalog izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
60