A. Černigoj - U. Cara, Zagreb, Salon Ulrich, 20.V.-3.VI.1939.
A. Černigoj - U. Cara, Zagreb, Salon Ulrich, 20.V.-3.VI.1939.
4
Angjeo Uvodić - kolektivna izložba karikatura
Angjeo Uvodić - kolektivna izložba karikatura
5
Antun Bauer pred slikom Bakanal Celestina Medovića
Antun Bauer pred slikom Bakanal Celestina Medovića
6
A. Sosnovski Jadransko more
A. Sosnovski Jadransko more
7
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Antun Augustinčić modelira portret maršala Tita u Jajcu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Antun Augustinčić modelira portret maršala Tita u Jajcu
8
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Bista Luje Novaka [Firšt, Rudolf  ]
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Bista Luje Novaka [Firšt, Rudolf ]
9
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Detalj figuralne grupe Spomenika palim Šumadincima - tijek izrade
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Detalj figuralne grupe Spomenika palim Šumadincima - tijek izrade
10