Oj djetešce milo
Oj djetešce milo
91
Kad ne paziš na imetak
Kad ne paziš na imetak
92
Uspomena 17/1 858
Uspomena 17/1 858
93
Uzmi brigu Ti od mene
Uzmi brigu Ti od mene
94
Hoćeli kad sunce sinit
Hoćeli kad sunce sinit
95
Ja ne želim mrtve sne
Ja ne želim mrtve sne
96
Staromu Ilircu Ivanu Trnskomu
Staromu Ilircu Ivanu Trnskomu
97
Oj majčice mila
Oj majčice mila
98
Liepi su ti ti jesenski dani
Liepi su ti ti jesenski dani
99
Oj budi diete uviek
Oj budi diete uviek
100
O Andrija brate mili
O Andrija brate mili
101
Oj mladosti puna čara
Oj mladosti puna čara
102
Kud pogledaš sve je bielo
Kud pogledaš sve je bielo
103
Oj jesenska krasna noći
Oj jesenska krasna noći
104
U Bukovcu
U Bukovcu
105
Božić nam ide
Božić nam ide
106
Srce majke ne uvriedi
Srce majke ne uvriedi
107
Orao se pod oblake diže
Orao se pod oblake diže
108
Račkomu
Račkomu
109
Čekanje
Čekanje
110
Što se kriesi na grobovi krasni?
Što se kriesi na grobovi krasni?
111
Spomen mladih dana
Spomen mladih dana
112
U koljevci diete leži
U koljevci diete leži
113
Moje majke imendan
Moje majke imendan
114
Julkin rodjendan
Julkin rodjendan
115
Ljeto prođe a jesen nastade
Ljeto prođe a jesen nastade
116
Jednoć tražih ljubav sebi
Jednoć tražih ljubav sebi
117
1/11 895
1/11 895
118
Vilo mila ovog kraja
Vilo mila ovog kraja
119
Danas mene pjevat goni
Danas mene pjevat goni
120