Antun Gustav Matoš u šetnji zagrebačkom okolicom
Antun Gustav Matoš u šetnji zagrebačkom okolicom
1
Starinsko pripečenje
Starinsko pripečenje
2
Bilježnica VI. [M. Barrès: L'Homme libre.]
Bilježnica VI. [M. Barrès: L'Homme libre.]
3
Univ. prof. dr. Lujo pl. Andrassy
Univ. prof. dr. Lujo pl. Andrassy
4
Karikatura A. G. Matoša
Karikatura A. G. Matoša
17
Evo sveca moji mili
Evo sveca moji mili
18
Hvala Tebi Bože moj
Hvala Tebi Bože moj
19
Proljeće
Proljeće
20
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
21
Drašković Janko
Drašković Janko
22
Spominjam se, oj mladosti
Spominjam se, oj mladosti
23
Noćnoga mira raj
Noćnoga mira raj
24
Majci Božjoj Bistričkoj
Majci Božjoj Bistričkoj
25
Tebi plače duša moja
Tebi plače duša moja
26
Majka umre djeva osta
Majka umre djeva osta
27
Opet mi je smrt nemila
Opet mi je smrt nemila
28
U Bukovcu (bratu Naci)
U Bukovcu (bratu Naci)
29
Što je svjetlo na nebesi?
Što je svjetlo na nebesi?
30
Mrtvi dan 1894.
Mrtvi dan 1894.
31
U naravi sve se giba
U naravi sve se giba
32
Obrni se moje diete
Obrni se moje diete
33
Kako vrieme brzo ide
Kako vrieme brzo ide
34
Jelačića smrtni dan
Jelačića smrtni dan
35
U Bukovcu
U Bukovcu
36
Zora puca
Zora puca
37
Moga sina rodni dan
Moga sina rodni dan
38
Godina je na izmaku
Godina je na izmaku
39
U noćnoj tišini
U noćnoj tišini
40
Oj ružo rumena
Oj ružo rumena
41
Križari
Križari
42
U Stubičkim toplicama
U Stubičkim toplicama
43
Za nesrećom sreća sliedi
Za nesrećom sreća sliedi
44
Veselim se stablu svakom
Veselim se stablu svakom
45
Oj ljepoto veliko si blago
Oj ljepoto veliko si blago
46
Oj Andrija brate mili
Oj Andrija brate mili
47
Mila mi je uspomena mojih mladih dana
Mila mi je uspomena mojih mladih dana
48
Kad Bog stvori cvieće
Kad Bog stvori cvieće
49
Bile su ti dvie krvne sestrice
Bile su ti dvie krvne sestrice
50
Uskrsnuće slavno li si ti
Uskrsnuće slavno li si ti
51
Božić je tude
Božić je tude
52
Svaki dan nas manje biva
Svaki dan nas manje biva
53
Od majke se dvoje djece djeli
Od majke se dvoje djece djeli
54
Leonu XIII.
Leonu XIII.
55
Mnogo mišljah o prošlimi dani
Mnogo mišljah o prošlimi dani
56
Udesu se izbjeć neda
Udesu se izbjeć neda
57
Što se stranke sada bore
Što se stranke sada bore
58
Evo danas svane
Evo danas svane
59
Bratu Naci
Bratu Naci
60
Sve prolazi na ovome svietu
Sve prolazi na ovome svietu
61
Kud mi oko pane sve u sniegu leži
Kud mi oko pane sve u sniegu leži
62
Narodnim zastupnikom
Narodnim zastupnikom
63
Ja upirem gori oči
Ja upirem gori oči
64
Iz dubljine duše moje
Iz dubljine duše moje
65
Preradoviću
Preradoviću
66
Od onoga što sam snila
Od onoga što sam snila
67
Ljubica ti mila
Ljubica ti mila
68
Sjedim u domu svom
Sjedim u domu svom
69
Kuća je nova
Kuća je nova
70
Snieg nam pada - dodje zima
Snieg nam pada - dodje zima
71
Prije i sad
Prije i sad
72
Ivki
Ivki
73
Nebo tmurno nad nama
Nebo tmurno nad nama
74
Vjetrić se diže
Vjetrić se diže
75
U starosti hvali Boga
U starosti hvali Boga
76
Tebi poje pjesma moja
Tebi poje pjesma moja
77
Svi se trse da uhite sreću
Svi se trse da uhite sreću
78
Kod prienosa Draškovićeva
Kod prienosa Draškovićeva
79
Mnogo liepih, krasnih misli
Mnogo liepih, krasnih misli
80
Zoro rumena
Zoro rumena
81
Jubileum, moji vele
Jubileum, moji vele
82
Sundičić pjesnik pravi
Sundičić pjesnik pravi
83
Mrtvo diete grobu nose
Mrtvo diete grobu nose
84
1896.
1896.
85
Sedamdeset i dva ljeta
Sedamdeset i dva ljeta
86
Oj slobodo gdje li si ostala?
Oj slobodo gdje li si ostala?
87
Čudno li se svakom čini
Čudno li se svakom čini
88
Opet sjedim - radit mogu
Opet sjedim - radit mogu
89
Kad obuzme tebe žalost
Kad obuzme tebe žalost
90
Žena plače nad liesom si muža
Žena plače nad liesom si muža
91
U mladosti pun si nada
U mladosti pun si nada
92
Liepo ti je ovd mirno živiti
Liepo ti je ovd mirno živiti
93
Oj djetešce milo
Oj djetešce milo
94
Kad ne paziš na imetak
Kad ne paziš na imetak
95
Uspomena 17/1 858
Uspomena 17/1 858
96
Uzmi brigu Ti od mene
Uzmi brigu Ti od mene
97
Hoćeli kad sunce sinit
Hoćeli kad sunce sinit
98
Ja ne želim mrtve sne
Ja ne želim mrtve sne
99
Staromu Ilircu Ivanu Trnskomu
Staromu Ilircu Ivanu Trnskomu
100