Špilja kod Salamanke intermezzo / napisao Don Miguel de Cervantes-Saavedra
Špilja kod Salamanke intermezzo / napisao Don Miguel de Cervantes-Saavedra
1
Kako vam drago Komedija u 3 čina / Napisao N. O. V. Milan Šenoa
Kako vam drago Komedija u 3 čina / Napisao N. O. V. Milan Šenoa
2
Kako vam drago Komedija u 3 slike / napisao Milan Šenoa
Kako vam drago Komedija u 3 slike / napisao Milan Šenoa
3
Izgubljeni ; Učene žene ; Baletni divertissement Primorska slika ; Komedija u pet činova  =  Les Femmes savantes
Izgubljeni ; Učene žene ; Baletni divertissement Primorska slika ; Komedija u pet činova = Les Femmes savantes
4
Časak žalosti komedija u jednom činu / od Milana Šenoe
Časak žalosti komedija u jednom činu / od Milana Šenoe
5
Ban Pavao historijska drama u 5 činova (7 slika) / napisao Milan Šenoa
Ban Pavao historijska drama u 5 činova (7 slika) / napisao Milan Šenoa
6
Kralj Henrik IV. Historijska gluma u pet činova / od Shakespeara
Kralj Henrik IV. Historijska gluma u pet činova / od Shakespeara
7
Kralj Henrik IV (dio prvi) historija u pet činova / od Shakespearea
Kralj Henrik IV (dio prvi) historija u pet činova / od Shakespearea
8
Kralj Henrik IV. Dio drugi.Historija u pet činova / od Shakespearea
Kralj Henrik IV. Dio drugi.Historija u pet činova / od Shakespearea
9
Kralj Henrik IV. Historijska gluma u pet činova / od Shakespeara
Kralj Henrik IV. Historijska gluma u pet činova / od Shakespeara
10
Idealan muž Komedija u četiri čina
Idealan muž Komedija u četiri čina
11
Kralj Henrik IV. Historijska gluma u pet činova / od Shakespeara
Kralj Henrik IV. Historijska gluma u pet činova / od Shakespeara
12
Kralj Henrik IV. Historijska gluma u pet činova / od Shakespeara
Kralj Henrik IV. Historijska gluma u pet činova / od Shakespeara
13
Nevjerojatan događaj dramolet u jednom činu / od Milana Šenoe
Nevjerojatan događaj dramolet u jednom činu / od Milana Šenoe
14
Čudnovato glumište intermezzo / napisao Don Miguel de Cervantes-Saavedra
Čudnovato glumište intermezzo / napisao Don Miguel de Cervantes-Saavedra
15
Kako vam drago Komedija u 3 slike / napisao Milan Šenoa
Kako vam drago Komedija u 3 slike / napisao Milan Šenoa
16
Noć svetih triju kraljeva ili Kakogod želite Vesela igra u pet činova / od Shakespeara
Noć svetih triju kraljeva ili Kakogod želite Vesela igra u pet činova / od Shakespeara
17
Kralj Henrik IV. Dio drugi.Historija u pet činova / od Shakespearea
Kralj Henrik IV. Dio drugi.Historija u pet činova / od Shakespearea
18
Ban Pavao historijska drama u 5 činova (7 slika) / napisao Milan Šenoa
Ban Pavao historijska drama u 5 činova (7 slika) / napisao Milan Šenoa
19
Kneginja Dora Historijska drama u pet činova / od Milana Šenoe
Kneginja Dora Historijska drama u pet činova / od Milana Šenoe
20
Sveta laž Dramolet u jednom činu / Napisao Milan Šenoa
Sveta laž Dramolet u jednom činu / Napisao Milan Šenoa
21
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
22
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
23
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
24
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner  =  Der fliegende Holländer
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner = Der fliegende Holländer
25
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
26
Svjetionik Drama u dva dijela
Svjetionik Drama u dva dijela
27
Otelo Tragedija u 5 čina / od Williama Shakespeare-a
Otelo Tragedija u 5 čina / od Williama Shakespeare-a
28
Repertoar hrvatskih kazališta : Knjiga treća : Repertoari [1981.-1990.] ; Abecedni popisi i kazala : Repertoari hrvatskih kazališta
29
Kleine Theater-Nachrichten
Kleine Theater-Nachrichten
30