Roza Bernd Drama u pet činova
Roza Bernd Drama u pet činova
34
Godiva Dramska legenda u četiri čina
Godiva Dramska legenda u četiri čina
36
Godiva Dramska legenda u četiri čina
Godiva Dramska legenda u četiri čina
38
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
48
Ladanjska opozicija Komedija u tri čina
Ladanjska opozicija Komedija u tri čina
52
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
53
Mors regni Trilogija
Mors regni Trilogija
57
Ladanjska opozicija Komedija u tri čina
Ladanjska opozicija Komedija u tri čina
58
Kralj Arlekin Maskerat u četiri čina
Kralj Arlekin Maskerat u četiri čina
59
Mors regni Trilogija
Mors regni Trilogija
60