Dolazak Hrvata historijska priča u pet činova
Dolazak Hrvata historijska priča u pet činova
61
Madame Troubadour opereta u tri čina
Madame Troubadour opereta u tri čina
62
Mletački trgovac komedija u pet činova
Mletački trgovac komedija u pet činova
63
Zimska noć dramolet u jednom činu
Zimska noć dramolet u jednom činu
64
Vlasnik talionica komedija u pet činova  =  La Maître de Forges
Vlasnik talionica komedija u pet činova = La Maître de Forges
65
Tko je mrtav? šala iz seoskoga života u tri čina
Tko je mrtav? šala iz seoskoga života u tri čina
66
Mam'zelle Nitouche opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'zelle Nitouche opereta u tri čina (četiri slike)
67
Dabrov kožuh komedija u četiri čina  =  Die Biberpelz
Dabrov kožuh komedija u četiri čina = Die Biberpelz
68
Madame Troubadour opereta u tri čina
Madame Troubadour opereta u tri čina
69
Vesela udovica opereta u tri čina  =  Die lustige Witwe
Vesela udovica opereta u tri čina = Die lustige Witwe
70
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
71
Vesela udovica opereta u tri čina  =  Die lustige Witwe
Vesela udovica opereta u tri čina = Die lustige Witwe
72
Graničari Izvorni narodni igrokaz s pjevanjem u 3 razdjela / Napisao Josip Freudenreich
Graničari Izvorni narodni igrokaz s pjevanjem u 3 razdjela / Napisao Josip Freudenreich
73
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdia
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdia
74
Bez brkovah izvorna vesela igra u 1 činu / napisao N. Milan
Bez brkovah izvorna vesela igra u 1 činu / napisao N. Milan
75
Put oko zemlje za 80 danah gluma u 5 činah (13 slikah), i 1 predigrom / napisali A. d'Ennery i Jules Verne
Put oko zemlje za 80 danah gluma u 5 činah (13 slikah), i 1 predigrom / napisali A. d'Ennery i Jules Verne
76
Čarobnik gluma u 3 čina / franceski napisao Louis Leroy
Čarobnik gluma u 3 čina / franceski napisao Louis Leroy
77
Roberto djavo velika opera u 5 čina / uglasbio ju J Meyerbeer
Roberto djavo velika opera u 5 čina / uglasbio ju J Meyerbeer
78
Grof Monte Christo žalostna igra u 4 razdiela / napisala Ther. Megerle
Grof Monte Christo žalostna igra u 4 razdiela / napisala Ther. Megerle
79
Medeja Žalobna igra u 4 čina / od Grilparcera
Medeja Žalobna igra u 4 čina / od Grilparcera
80
Trovator Opera u 4 čina / Napisao Salvator Cammarano. Glasba od Jos. Verdi-a
Trovator Opera u 4 čina / Napisao Salvator Cammarano. Glasba od Jos. Verdi-a
81
Kir Janja Komedija u 3 čina
Kir Janja Komedija u 3 čina
82
Sv. 1
Sv. 1
84
Biblioteka Lutkanija
Biblioteka Lutkanija
85
Biblioteka Koraci / urednik Juraj Baldani ; oprema Saša Ljahnicky
Biblioteka Koraci / urednik Juraj Baldani ; oprema Saša Ljahnicky
86
Biblioteka Hrvatskoga narodnoga kazališta
Biblioteka Hrvatskoga narodnoga kazališta
87
Biblioteka hrvatskih pisaca
Biblioteka hrvatskih pisaca
88
Airia / Radovan Ivsic
Airia / Radovan Ivsic
90