Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
151
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
152
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
153
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner  =  Der fliegende Holländer
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner = Der fliegende Holländer
154
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
155
Svjetionik Drama u dva dijela
Svjetionik Drama u dva dijela
156
Otelo Tragedija u 5 čina / od Williama Shakespeare-a
Otelo Tragedija u 5 čina / od Williama Shakespeare-a
157
Kleine Theater-Nachrichten
Kleine Theater-Nachrichten
158
Die Hammerschmidin aus Steiermark ober Folgen einer Landparthie
Die Hammerschmidin aus Steiermark ober Folgen einer Landparthie
159
Der Bettelstudent Operette in 3 Akten / Musik von H. Millocker
Der Bettelstudent Operette in 3 Akten / Musik von H. Millocker
160
Djevica orleanska romantična tragedija u pet činova / od F. Schillera
Djevica orleanska romantična tragedija u pet činova / od F. Schillera
161
Prodana nevjesta komična opera u tri čina / glazba od Smetane
Prodana nevjesta komična opera u tri čina / glazba od Smetane
162
Graničari Pučka gluma u tri čina / od Freudenreicha
Graničari Pučka gluma u tri čina / od Freudenreicha
163
Put oko zemlje za 80 dana Gluma u pet činova (14 slika) s predigrom / Glazbu skladao Grünecke
Put oko zemlje za 80 dana Gluma u pet činova (14 slika) s predigrom / Glazbu skladao Grünecke
164
Seoska lola Pučki igrokaz s pjevanjem u 3 čina / napisao E. Tot, preveo i preradio St. Deskašev
Seoska lola Pučki igrokaz s pjevanjem u 3 čina / napisao E. Tot, preveo i preradio St. Deskašev
165
Rosmersholm Drama u četiri čina
Rosmersholm Drama u četiri čina
166
Tkalci drama iz četrdesetih godina u pet činova
Tkalci drama iz četrdesetih godina u pet činova
167
Heretik
Heretik
168
Spletka i ljubav Tragedija u pet činova / od Schillera
Spletka i ljubav Tragedija u pet činova / od Schillera
169
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina / napisao Alex. Bisson
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina / napisao Alex. Bisson
170
Aida velika opera u 4 čina / uglasbio G. Verdi
Aida velika opera u 4 čina / uglasbio G. Verdi
171
Kleveta Komedija u 5 čina / francezki napisao E. Scribe
Kleveta Komedija u 5 čina / francezki napisao E. Scribe
172
Nabob opereta u tri čina
Nabob opereta u tri čina
173
Mali vojvoda Komična opera u 3 čina
Mali vojvoda Komična opera u 3 čina
174
Moloh Drama u tri čina
Moloh Drama u tri čina
175
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
177
Olynta Drama u 5 čina / Napisao Julio Rorauer
Olynta Drama u 5 čina / Napisao Julio Rorauer
178
I ledar dođe Drama u 4 čina  =  The Iceman cometh
I ledar dođe Drama u 4 čina = The Iceman cometh
179
Ernani Romantična opera u 4 čina / od Piave, glasba od Josipa Verdi-a
Ernani Romantična opera u 4 čina / od Piave, glasba od Josipa Verdi-a
180