1 (srpanj 1972) / gl. i odg. urednik Josip Klarić
1
8 (februar 1976) / gl. i odg. urednik Josip Klarić
2
9 (srpanj 1976) / gl. i odg. urednik Josip Klarić
3
8
Analiza poslovanja i ekonomskog položaja lučkih radnih organizacija u 1989.godini / [stručna radna grupa]
Analiza poslovanja i ekonomskog položaja lučkih radnih organizacija u 1989.godini / [stručna radna grupa]
9
Arbitražno pravo / Boris Kandare
Arbitražno pravo / Boris Kandare
13