Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
1
Tiskani popis rukopisa I. Čakalića koji su u vlasništvu IEF-a u Zagrebu
Tiskani popis rukopisa I. Čakalića koji su u vlasništvu IEF-a u Zagrebu
2
Voćinska processia
3
Opis starina
Opis starina
4
Svatovski običaji u starini
5
Poslovice i praznovirice
6
Pjesma Dragutin i Katica
Pjesma Dragutin i Katica
8
Etnografska građa iz okolice Žepča
Etnografska građa iz okolice Žepča
9
Etnografska građa iz okolice Žepča
Etnografska građa iz okolice Žepča
10
Običaji u Doljanovcima (Požeška kotlina)
12
18
Kastavski folklor: Zapadna Kastavšćina (županije Brgud, Puži i Zvoneća)
Kastavski folklor: Zapadna Kastavšćina (županije Brgud, Puži i Zvoneća)
24
Pisme stare divojačke u Požeškom kraju
27
Skupljač sijena
Skupljač sijena
29