Opis starina
Opis starina
1
Bilježnica starina 2
2
Etnografska građa iz okolice Žepča
Etnografska građa iz okolice Žepča
3
Svatovski običaji u starini
4
Etnografska građa iz okolice Žepča
Etnografska građa iz okolice Žepča
12
Starine, radovi i običaji, čudesa i svetišta i pričice
15
Spomenica župe Kaptol
16
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
17
Život u zadruzi Smiljan i Trnovac kraj Gospića Mile Miškulin
Život u zadruzi Smiljan i Trnovac kraj Gospića Mile Miškulin
18
Pismo učiteljice Marije Vudy (Wudy) upućeno dr. Antunu Radiću Marija Vudy
Pismo učiteljice Marije Vudy (Wudy) upućeno dr. Antunu Radiću Marija Vudy
68
Dopisnica pravnika Andrije Bortulina upućena dr. Antunu Radiću revers
Dopisnica pravnika Andrije Bortulina upućena dr. Antunu Radiću revers
69
Dopisnica pravnika Andrije Bortulina upućeno dr. Antunu Radiću avers / Andrija Bortulin
Dopisnica pravnika Andrije Bortulina upućeno dr. Antunu Radiću avers / Andrija Bortulin
70
Kastavski folklor: Zapadna Kastavšćina (županije Brgud, Puži i Zvoneća)
Kastavski folklor: Zapadna Kastavšćina (županije Brgud, Puži i Zvoneća)
71
Pismo Ive Čakalića upućeno akademiku Žganecu
Pismo Ive Čakalića upućeno akademiku Žganecu
73
Dila alkohola
74
Varia
Varia
75
Pismo učiteljice Nike Balarin upućeno dr. Antunu Radiću
Pismo učiteljice Nike Balarin upućeno dr. Antunu Radiću
76
Odgovori na pitanja o zadruzi
Odgovori na pitanja o zadruzi
77
Tiskani popis rukopisa I. Čakalića koji su u vlasništvu IEF-a u Zagrebu
Tiskani popis rukopisa I. Čakalića koji su u vlasništvu IEF-a u Zagrebu
78
Tiskani popis rukopisa I. Čakalilća u vlasništvu župnika Franje Pipinića iz Sl. Požege
Tiskani popis rukopisa I. Čakalilća u vlasništvu župnika Franje Pipinića iz Sl. Požege
79
Pismo akademika Žganeca upućeno Čakaliću
Pismo akademika Žganeca upućeno Čakaliću
80
Pismo akademika Žganeca upućeno Čakaliću
Pismo akademika Žganeca upućeno Čakaliću
81
Tiskano pismo upućeno akademiku Žganecu od Đuke Kuntarića iz Sl. Požege
Tiskano pismo upućeno akademiku Žganecu od Đuke Kuntarića iz Sl. Požege
82
Pjesma Dragutin i Katica
Pjesma Dragutin i Katica
83
Voćinska processia
84
Pisme složene iz legendah i iz pripovidanja starih
85
Male pričice
86
Starine u našem kraju
87
Stare pisme i pismice
Stare pisme i pismice
88
Bilježnica starina 1
89
Pisme stare divojačke u Požeškom kraju
90
Poslovice i praznovirice
91
Običaji u Doljanovcima (Požeška kotlina) ; (svatovski, božićni i korizmeni običaji u požeškom kraju)
92
Pisme iz čitanja i pripovidanja
93
Običaji hrvatskoga naroda Istre. 1895.
Običaji hrvatskoga naroda Istre. 1895.
97