God. 31(2000), br. 1-2 : Arti musices
1
God. 33(2002), br. 2 : Arti musices
2
VIIIme concerto : violino principale
3
Vela Luka na Korčuli [Armano, Emin   ; Grga, Božidar  ]
Vela Luka na Korčuli [Armano, Emin ; Grga, Božidar ]
4
Jalžabet, župna crkva
Jalžabet, župna crkva
5
Notturno : za klavir solo : Ostavština Jurica Murai
Notturno : za klavir solo : Ostavština Jurica Murai
7
Notturno
Notturno
8
Trogir, Sv. Jakov na Čiovu [Armano, Emin   ; Grga, Božidar  ]
Trogir, Sv. Jakov na Čiovu [Armano, Emin ; Grga, Božidar ]
9
Škrip na Braču [Armano, Emin  ]
Škrip na Braču [Armano, Emin ]
10
Klupci, kap. Bl. Dj. Marije župa Začretje
Klupci, kap. Bl. Dj. Marije župa Začretje
11
Prašnik Jakob A. Maribor
Prašnik Jakob A. Maribor
12
Razvoj glazbenog života u Slavonskoj Požegi od najranijeg vremena do osnivanja HPD ''Vijenac'' Lovro Županović
13
Žminj [Grga, Božidar  ]
Žminj [Grga, Božidar ]
14
Tassner Matija Varaždin
Tassner Matija Varaždin
17
Muzikalije u glazbenom arhivu Župne crkve u Cresu popis sastavio Stanislav Tuksar
18
Muzikalije u Samostanu sv. Franje u Cresu popis sastavio Stanislav Tuksar
19
Muzikalije u Franjevačkom samostanu u Imotskome preliminarni popis / sastavio Ennio Stipčević
Muzikalije u Franjevačkom samostanu u Imotskome preliminarni popis / sastavio Ennio Stipčević
20
Muzikalije u glazbenom arhivu Muzeja grada Korčule popis sastavio Stanislav Tuksar
21
Klenovnik dvorac
Klenovnik dvorac
22
IL 1743
IL 1743
23
Muzikološke studije : Studies in musicology / Hrvatsko muzikološko društvo
Muzikološke studije : Studies in musicology / Hrvatsko muzikološko društvo
24
Muzikološki zbornici : Musicological Proceedings / Hrvatsko muzikološko društvo
Muzikološki zbornici : Musicological Proceedings / Hrvatsko muzikološko društvo
25
Kutina župna crkva
Kutina župna crkva
26
God. 1(1969) : Arti musices
27
Ugovor o darovanju [ostavština Jurice Muraja]
Ugovor o darovanju [ostavština Jurice Muraja]
28
Osor ž. crkva
Osor ž. crkva
29
Lošinj Veli (katedrala) ž. crkva sv. Antuna
Lošinj Veli (katedrala) ž. crkva sv. Antuna
30