Žuvić Adam
Žuvić Adam
1
Žminj ž. c. Istra
Žminj ž. c. Istra
2
Živogošće franj. samostan
Živogošće franj. samostan
4
Žarovnica kapela sv. Helena župa Kamenica, kod Lepoglave
Žarovnica kapela sv. Helena župa Kamenica, kod Lepoglave
6
Žakanje ž. crkva dekanat lipnički
Žakanje ž. crkva dekanat lipnički
7
Zupan, braća Kamna Gorica, Kranjska
Zupan, braća Kamna Gorica, Kranjska
8
Zolner brat Vital
Zolner brat Vital
9
Zlogonje kapela sv. Florijana ž. Višnjica
Zlogonje kapela sv. Florijana ž. Višnjica
10
Zlatar župna crkva
Zlatar župna crkva
11
Zlarin ž. c.
Zlarin ž. c.
12
Zelendvor kap. sv. Donata župa Petrijanec
Zelendvor kap. sv. Donata župa Petrijanec
14
Zelendvor, dvorska kapela sv. Marije ž. Vinica
Zelendvor, dvorska kapela sv. Marije ž. Vinica
15
Zbirka skladbi Ivana pl. Zajca Zajc, Ivan (1832-1914)
16
Zbirka muzikalija Uršulinskog samostana u Varaždinu inventar / popisao i sastavio Ladislav Šaban
17
Zbirka muzikalija Franjevačkog samostana na Trsatu Zdravko Blažeković
18
Završje žup. crkva sv. Križa dekanat Lipnički kod Dalja
Završje žup. crkva sv. Križa dekanat Lipnički kod Dalja
19
Završje kapela sv. Ane župa Začretje
Završje kapela sv. Ane župa Začretje
20
Završje (Istra) ž. c. Sv. Marije
Završje (Istra) ž. c. Sv. Marije
21
Zaostrog franj. samostan
Zaostrog franj. samostan
23
Zanin Francesco
Zanin Francesco
25
Zanin Beniamino
Zanin Beniamino
26
Zanfretta Giacomo e fili Verona
Zanfretta Giacomo e fili Verona
27
Zajezda župna crkva
Zajezda župna crkva
28
Zajc Janez Mihael
Zajc Janez Mihael
29
Zagreb sv. Petar
Zagreb sv. Petar
30