God. 36(2005), br. 1 : Arti musices
61
God. 48(2017), br. 1 : Arti musices
62
Djela za glasovir : Ostavština Jurica Murai
Djela za glasovir : Ostavština Jurica Murai
65
Visovac samost. franjevaca
Visovac samost. franjevaca
66
Generacija 1914. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 28. studenoga 2014. u dvorani knjižnice HAZU
68