Sv. Petar u Šumi (Istra) ž. crkva nekad pavlinski samostan
Sv. Petar u Šumi (Istra) ž. crkva nekad pavlinski samostan
124
Skradin ž. c.
Skradin ž. c.
125
Skradin opatska crkva
Skradin opatska crkva
126
Senj katedrala
Senj katedrala
127
Živogošće franj. samostan
Živogošće franj. samostan
128
Vodnjan ž. c.
Vodnjan ž. c.
129
Popis muzikalija u knjižnici Franjevačkog samostana u Pazinu
130
Ugovor o darovanju [ostavština Jurice Muraja]
Ugovor o darovanju [ostavština Jurice Muraja]
131
VIIIme concerto : oboe primo
VIIIme concerto : oboe primo
135
VIII concerto : oboe secondo
VIII concerto : oboe secondo
136
137
138
139
dionica basa (duplikat)
dionica basa (duplikat)
141
Peter (Petr) Emanuel Simon Prag
Peter (Petr) Emanuel Simon Prag
143
Angster Josef (Pečuh)
Angster Josef (Pečuh)
144
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
145
Amigazzi Gaetano Verona
Amigazzi Gaetano Verona
146
Aigner Erwin
Aigner Erwin "Nijemac" ; stanujući u Novskoj
147
Bazzani Jakob Giacomo
Bazzani Jakob Giacomo
148
Bazzani Pietro e Nipoti successori di Nachicci e Callido Venecija
Bazzani Pietro e Nipoti successori di Nachicci e Callido Venecija
149
Bazzani obitelj 1822-1914
Bazzani obitelj 1822-1914
150