800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
1
God. 2(2005)
3
God. 3(2006)
4
God. 4(2007)
5
God. 7(2010)
7
God. 9(2012)
9
God. 10(2013)
10
God. 11(2014)
11
Knj. 28(2017) / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Damjanović ; urednik Vladimir Huzjan]
13
Prirodoslovni rad Ivana Leopolda Payera
Prirodoslovni rad Ivana Leopolda Payera
14
Sv. 51/1 (2013) / glavni urednik Nenad Vekarić
19
Sv. 51/2 (2013) / glavni urednik Nenad Vekarić
20
Sv. 52/1 (2014) / glavni urednik Nenad Vekarić
21
Sv. 54/1 (2016) / glavni urednik Nenad Vekarić
23
Sv. 55/1 (2017) / glavni urednik Nenad Vekarić
24
Sv. 55/2 (2017) / glavni urednik Nenad Vekarić
25
Vol. 5(2008)
26
27
28
29
30