Picasso
Picasso
1
Savremeno francusko slikarstvo
Savremeno francusko slikarstvo
2
Slava Raškaj - izložba MCMLVII
Slava Raškaj - izložba MCMLVII
3
Kristl - Picelj - Rašica - Srnec
Kristl - Picelj - Rašica - Srnec
4
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
5
Savremena francuska umetnost
Savremena francuska umetnost
6
Izložba (Edo Murtić - Vilko Šeferov, New York 1952.)
Izložba (Edo Murtić - Vilko Šeferov, New York 1952.)
7
Izložba slika i grafika - Dulčić, Peić, Sokolić, Švertasek
Izložba slika i grafika - Dulčić, Peić, Sokolić, Švertasek
9
Izložba Vilim Svečnjak
Izložba Vilim Svečnjak
10
Račić - Kraljević - Becić - Herman
Račić - Kraljević - Becić - Herman
11
Festival Vlaha Bukovca - Izložba kompozicija i portreta
Festival Vlaha Bukovca - Izložba kompozicija i portreta
12
Izložba crteža Antuna Motike 1941.-1951.
Izložba crteža Antuna Motike 1941.-1951.
13
Slavko Chohai - figures, natures mortes, paysages
Slavko Chohai - figures, natures mortes, paysages
14
Izložba Zlatko Šulentić
Izložba Zlatko Šulentić
15
Kosta Angeli Radovani
Kosta Angeli Radovani
17
Izložba slikarskih radova Otona Postružnika
Izložba slikarskih radova Otona Postružnika
18
Zlatko Prica - Motivi iz Indije
Zlatko Prica - Motivi iz Indije
19
New Year Exhibition 1952
New Year Exhibition 1952
20
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
21
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
22
Izložba slika P Gavranić
Izložba slika P Gavranić
23
Izložba Motivi s našeg mora
Izložba Motivi s našeg mora
25
Emanuel Vidović - retrospektivna izložba
Emanuel Vidović - retrospektivna izložba
26
Izložba skulpture terakota - Perić Pavao
Izložba skulpture terakota - Perić Pavao
27
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
II. savezna izložba - Savez likovnih umetnika FNRJ
28
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske
30