Nova škola Komedija u sedam slika
Nova škola Komedija u sedam slika
15
Vesela udovica Opereta u tri čina
Vesela udovica Opereta u tri čina
16
Manasse Drama u četiri čina
Manasse Drama u četiri čina
17
Roza Bernd Drama u pet činova
Roza Bernd Drama u pet činova
21
Godiva Dramska legenda u četiri čina
Godiva Dramska legenda u četiri čina
23
Godiva Dramska legenda u četiri čina
Godiva Dramska legenda u četiri čina
25