Župni sud Šaljiva opereta u 1 činu
Župni sud Šaljiva opereta u 1 činu
1
Žrtve novca Vesela igra u 3 čina / napisao Edm. Gondinet
Žrtve novca Vesela igra u 3 čina / napisao Edm. Gondinet
2
Žrtve novca Vesela igra u 3 čina / napisao Edm. Gondinet
Žrtve novca Vesela igra u 3 čina / napisao Edm. Gondinet
3
Žrtva na grobu Tragedija u dva dijela
Žrtva na grobu Tragedija u dva dijela
4
Život je san drama u pet činova / od Calderona de la Barca
Život je san drama u pet činova / od Calderona de la Barca
5
Život je san Drama u 5 čina / od Calderon de la Barca
Život je san Drama u 5 čina / od Calderon de la Barca
6
Život je san Drama u 5 čina / od Calderon de la Barca
Život je san Drama u 5 čina / od Calderon de la Barca
7
Život je san drama u 5 činah / napisao Calderon de la Barka
Život je san drama u 5 činah / napisao Calderon de la Barka
8
Život je san drama u 5 činah / napisao Calderon de la Barka
Život je san drama u 5 činah / napisao Calderon de la Barka
9
Život jedne glumice drama u 5 činah / od A. Bourgeois-a i T. Barbieri-a
Život jedne glumice drama u 5 činah / od A. Bourgeois-a i T. Barbieri-a
10
Život Galileijev
Život Galileijev
11
Život drama u četiri čina / napisali Potapenko i Sergejenko
Život drama u četiri čina / napisali Potapenko i Sergejenko
12
Život drama u četiri čina / napisali Potapenko i Sergejenko
Život drama u četiri čina / napisali Potapenko i Sergejenko
13
Život čovjeka Igra u pet slika s prologom
Život čovjeka Igra u pet slika s prologom
14
Život čovjeka Igra u pet slika
Život čovjeka Igra u pet slika
15
Živjeti kao svinje   =  Live like pigs
Živjeti kao svinje = Live like pigs
16
Živi mrtvac Drama u šest činova (12 slika)
Živi mrtvac Drama u šest činova (12 slika)
17
Živi mrtvac Drama u šest činova (12 slika)
Živi mrtvac Drama u šest činova (12 slika)
18
Živi mrtvac Drama u šest činova (12 slika)
Živi mrtvac Drama u šest činova (12 slika)
19
Živi mrtvac Drama u šest činova (12 slika)
Živi mrtvac Drama u šest činova (12 slika)
20
Živili Maloobrtnici! šala u četiri čina / od Karlweisa
Živili Maloobrtnici! šala u četiri čina / od Karlweisa
21
Živili Maloobrtnici! šala u četiri čina / od Karlweisa
Živili Maloobrtnici! šala u četiri čina / od Karlweisa
22
Živili Maloobrtnici! šala u četiri čina / od Karlweisa
Živili Maloobrtnici! šala u četiri čina / od Karlweisa
23
Živili maloobrtnici! šala u četiri čina / od Karlweisa
Živili maloobrtnici! šala u četiri čina / od Karlweisa
24
Živila! Mila nam gostinja Josip Freudenreich. Karlovčani
Živila! Mila nam gostinja Josip Freudenreich. Karlovčani
25
Žigica medju iskrami Lakrdija u 1 činu
Žigica medju iskrami Lakrdija u 1 činu
26
Židovka Veliki opera u 5 činah / glasba od F. Halévy-a
Židovka Veliki opera u 5 činah / glasba od F. Halévy-a
27
Židovka Veliki opera u 5 činah / glasba od F. Halévy-a
Židovka Veliki opera u 5 činah / glasba od F. Halévy-a
28
Židovka Veliki opera u 5 činah / glasba od F. Halévy-a
Židovka Veliki opera u 5 činah / glasba od F. Halévy-a
29
Židovka Veliki opera u 5 činah / glasba od F. Halévy-a
Židovka Veliki opera u 5 činah / glasba od F. Halévy-a
30