Fernando i Jarika Drama u tri čina iz englezkoga / od J. Vuića
Fernando i Jarika Drama u tri čina iz englezkoga / od J. Vuića
1
Juran i Sofia ili Turci kod Siska Junačka igra u trih činah / od Ivana Kukuljevića Saksinskoga
Juran i Sofia ili Turci kod Siska Junačka igra u trih činah / od Ivana Kukuljevića Saksinskoga
2
Priatelji vesela igra u jednom činu
Priatelji vesela igra u jednom činu
3
Miloš Obilić ili Boj na Kosovu Tragedia u 3 čina
Miloš Obilić ili Boj na Kosovu Tragedia u 3 čina
4
Palježina Vesela igra u 1 aktu / polag Kocebua
Palježina Vesela igra u 1 aktu / polag Kocebua
5
Žertvena smert Igrokaz u tri čina / polag A. Kocebua
Žertvena smert Igrokaz u tri čina / polag A. Kocebua
6
Razpolovljeno serce Vesela igra u 1 činu / polag Kocebua
Razpolovljeno serce Vesela igra u 1 činu / polag Kocebua
7
Seoska kuća na drumu Pokladnja igra u jednom činu / od A. Kocebua
Seoska kuća na drumu Pokladnja igra u jednom činu / od A. Kocebua
8
Vladimir i Kosara Velika drama u 3 čina / od G.L. Lazarevića
Vladimir i Kosara Velika drama u 3 čina / od G.L. Lazarevića
9
Uroš V. Nemanić, drugi i zadnji car serbski Zalostna, junačko-povestna igra u 4 čina / od pokojnoga Stefana Stefanovića Novosadjanina
Uroš V. Nemanić, drugi i zadnji car serbski Zalostna, junačko-povestna igra u 4 čina / od pokojnoga Stefana Stefanovića Novosadjanina
10
Kučinom nabijena Vesela igra u jednom činu / od Kocebua
Kučinom nabijena Vesela igra u jednom činu / od Kocebua
11
Obalarova kći Drama u 5 aktah / Iz englezkoga polag Sheridana Knowlesa
Obalarova kći Drama u 5 aktah / Iz englezkoga polag Sheridana Knowlesa
12
Bretislav i Jutta Drama u 5 činah / polag G. Eberta
Bretislav i Jutta Drama u 5 činah / polag G. Eberta
13
Angelo, padovanski okrutnik Tragedia u 4 činah / od Viktora Huga
Angelo, padovanski okrutnik Tragedia u 4 činah / od Viktora Huga
14
Grizelda Drama u 5 činah / od Fridrika Halma
Grizelda Drama u 5 činah / od Fridrika Halma
15
Die Hammerschmidin aus Steiermark ober Folgen einer Landparthie
Die Hammerschmidin aus Steiermark ober Folgen einer Landparthie
16
Die Rauber auf dem Kulmerberge Die Kraft des Blaubens
Die Rauber auf dem Kulmerberge Die Kraft des Blaubens
17
Stĕpko Šubić ili Horvatska osveta Igrokaz u dva čina
Stĕpko Šubić ili Horvatska osveta Igrokaz u dva čina
18
Rechnungsrath Null und seine drei Töchter So bringt man sie unter die Haube
Rechnungsrath Null und seine drei Töchter So bringt man sie unter die Haube
19
Veliki orkestarni koncert V. Lisinskoga
Veliki orkestarni koncert V. Lisinskoga
20
Caligula's Triumph Tragödie in 5 Acten
Caligula's Triumph Tragödie in 5 Acten
21
Alle spekuliren oder Die Kalefornier
Alle spekuliren oder Die Kalefornier
22
Graničari ili Proštenje na Ilijevu Izvorni pučki igrokaz s pjevanjem i plesom u 3 razdiela
Graničari ili Proštenje na Ilijevu Izvorni pučki igrokaz s pjevanjem i plesom u 3 razdiela
23
Aegyptisch-griechischen Magie Zauber-Salon
Aegyptisch-griechischen Magie Zauber-Salon
24
Marija Stuart Žalostna igra u 5 činah
Marija Stuart Žalostna igra u 5 činah
25
Koncert Ljudmila Weiser i Ana Kupka
Koncert Ljudmila Weiser i Ana Kupka
26
Doctor Robin Lustspiel in 1 Akt nach dem Francösischen von Friedrich
27
Lucrezia Borgia
Lucrezia Borgia
28
Predstavljanje na korist prve pjevačice Dragoile Cavini
Predstavljanje na korist prve pjevačice Dragoile Cavini
29
Razred
Razred
30