Mjesečina za jadnike  = A Moon for the Misbegotten
Mjesečina za jadnike = A Moon for the Misbegotten
1
Narodni poslanik Komedija u 3 čina
Narodni poslanik Komedija u 3 čina
2
Tri farse
Tri farse
3
Komandant Sajler Drama u dva dijela
Komandant Sajler Drama u dva dijela
4
Neprijatelj naroda Drama u 5 činova
Neprijatelj naroda Drama u 5 činova
5
Jazavac pred sudom
Jazavac pred sudom
6
Vjetar u granama Sassafrasa Komorni western u dva čina = Du Vent dans les branches de Sassafras
Vjetar u granama Sassafrasa Komorni western u dva čina = Du Vent dans les branches de Sassafras
7
Tango Komad u tri čina
Tango Komad u tri čina
8
Škrtac Komedija u 2 dijela (5 činova) = L'Avare
Škrtac Komedija u 2 dijela (5 činova) = L'Avare
9
Escurial
Escurial
10
Veliki val Drama
Veliki val Drama
11
Zmaj Bajka u tri čina
Zmaj Bajka u tri čina
12
Šest lica traže autora Komad koji treba postaviti = Sei personaggi in cerca d'autore
Šest lica traže autora Komad koji treba postaviti = Sei personaggi in cerca d'autore
13
Julija Drama
Julija Drama
14
Hinkemann Drama
Hinkemann Drama
15
Mrtvački ples Drugi dio
Mrtvački ples Drugi dio
16
Mrtvački ples Prvi dio
Mrtvački ples Prvi dio
17
Savonarola i njegovi prijatelji Drama
Savonarola i njegovi prijatelji Drama
18
Tartuffe Komedija
Tartuffe Komedija
19
Kolekcija  = The Collection - The Lover
Kolekcija = The Collection - The Lover
20
Varalice Komad sa pjevanjem a bez pucanja
Varalice Komad sa pjevanjem a bez pucanja
21
Gospođa ministarka Komedija u 4 čina
Gospođa ministarka Komedija u 4 čina
22
Antigona Tragedija
Antigona Tragedija
23
Hamlet Tragedija
Hamlet Tragedija
24
Malograđani Drama u 4 čina
Malograđani Drama u 4 čina
25
Vuci Drama u tri čina = Les Loups
Vuci Drama u tri čina = Les Loups
26
Završna trka Biografska pustolovina u tri čina = Photo finish
Završna trka Biografska pustolovina u tri čina = Photo finish
27
Sablasti Drama u tri čina = Gengagere
Sablasti Drama u tri čina = Gengagere
28
Magarac Komedija u tri čina = Le Dindon
Magarac Komedija u tri čina = Le Dindon
29
Kralj Edip Tragedija u dva dijela
Kralj Edip Tragedija u dva dijela
30