U oči sreće Komedija u jednom činu  =  La veille du bonheur
U oči sreće Komedija u jednom činu = La veille du bonheur
61
U čajani Komedija u jednom činu
U čajani Komedija u jednom činu
62
Strana žena Drama u četiri čina  =  La Femme X...
Strana žena Drama u četiri čina = La Femme X...
63
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
64
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
65
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina / Prema istoimenom spjevu Aleksandra Sergejeviča Puškina
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina / Prema istoimenom spjevu Aleksandra Sergejeviča Puškina
66
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
67
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina
68
Buridanov magarac Komedija u tri čina
Buridanov magarac Komedija u tri čina
69
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina
Evgenij Onjegin Lirska opera u tri čina
70
Seljačka buna Historijska drama u pet činova
Seljačka buna Historijska drama u pet činova
71
Cavaellria rusticana Opera u jednom činu
Cavaellria rusticana Opera u jednom činu
72
Prodana nevjesta Komična opera u tri čina
Prodana nevjesta Komična opera u tri čina
73
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
74
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
75
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
76
Borba leptira Komedija u četiri čina
Borba leptira Komedija u četiri čina
77
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
78
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
79
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
80
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
Grof Luxemburg Opereta u tri čina
81
Faust Velika opera u 5 činova
Faust Velika opera u 5 činova
82
Rosmersholm Drama u četiri čina
Rosmersholm Drama u četiri čina
83
Grof Paližna Drama u četiri čina
Grof Paližna Drama u četiri čina
84
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
85
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
86
Kakav otac takav sin Šala u tri čina  =  (Le fils a papa)
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = (Le fils a papa)
87
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
88
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
89
Rosmersholm Drama u četiri čina
Rosmersholm Drama u četiri čina
90