Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
91
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
92
Mignon Opera u tri čina
Mignon Opera u tri čina
93
Glavno je, da se zove Ernest! Trivijalna komedija za serijozne ljude
Glavno je, da se zove Ernest! Trivijalna komedija za serijozne ljude
94
Dolar-princesa Opereta u tri čina
Dolar-princesa Opereta u tri čina
95
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
96
Dolar-Pricesa Opereta u tri čina
Dolar-Pricesa Opereta u tri čina
97
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
98
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
99
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
100
Bezdušna šala Dramska pjesan u četiri čina = La cena delle beffe
Bezdušna šala Dramska pjesan u četiri čina = La cena delle beffe
101
Zlatno runo Drama u tri čina
Zlatno runo Drama u tri čina
102
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
103
Faust Velika opera u pet činova
Faust Velika opera u pet činova
104
Mam'Zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'Zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
105
Bezdušna šala Dramska pjesan u četiri čina = La cena delle beffe
Bezdušna šala Dramska pjesan u četiri čina = La cena delle beffe
106
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
107
Zlatno runo Drama u tri čina
Zlatno runo Drama u tri čina
108
Slatko djevojče Opereta u tru čina = Das süsse Mädel
Slatko djevojče Opereta u tru čina = Das süsse Mädel
109
Bezdušna šala Dramska pjesan u četiri čina = La cena delle beffe
Bezdušna šala Dramska pjesan u četiri čina = La cena delle beffe
110
Slatko djevojče Opereta u tri čina = Das süsse Mädel
Slatko djevojče Opereta u tri čina = Das süsse Mädel
111
Othello Tragedija u pet činova
Othello Tragedija u pet činova
112
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
113
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
114
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
115
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
116
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
117
Agamemnon Tragedija
Agamemnon Tragedija
118
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
119
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le Fils à Papa
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le Fils à Papa
120