Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
121
Glavno je, da se zove Ernest! Trivijalna komedija za seriozne ljude u tri čina
Glavno je, da se zove Ernest! Trivijalna komedija za seriozne ljude u tri čina
122
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
123
Glavno je, da se zove Ernest! Trivijalna komedija za serijozne ljude u tri čina
Glavno je, da se zove Ernest! Trivijalna komedija za serijozne ljude u tri čina
124
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
125
Glavno je, da se zove Ernest Trivijalna komedija za seriozne ljude u tri čina = Važno je zvati se Ernest; The importance of being Earnest
Glavno je, da se zove Ernest Trivijalna komedija za seriozne ljude u tri čina = Važno je zvati se Ernest; The importance of being Earnest
126
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
127
Prodana nevjesta Komična opera u tri čina
Prodana nevjesta Komična opera u tri čina
128
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le Fils à Papa
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le Fils à Papa
129
Agamemnon Tragedija
Agamemnon Tragedija
130
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
131
Hasanaginica Drama u tri čina
Hasanaginica Drama u tri čina
132
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
133
Elektra Tragedija
Elektra Tragedija
134
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
135
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
136
Hudi duh Čarobna gluma s pjevanjem u tri čina = Lumpacius Vagabundus
Hudi duh Čarobna gluma s pjevanjem u tri čina = Lumpacius Vagabundus
137
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
138
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
139
Othello Tragedija u pet činova
Othello Tragedija u pet činova
140
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
Hugdietrichova prosidba Operetna priča u tri čina / od Oskara Straussa = (Hugdietrichs Brautfahrt)
141
Velika kazališna reduta
Velika kazališna reduta
142
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
Robert i Bertram Lakrdija s pjevanjem i plesom u četiri čina (5 slika)
143
Provalnici Šala u tri čina = Les Apaches
Provalnici Šala u tri čina = Les Apaches
144
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
145
Provalnici Šala u tri čina = Les Apaches
Provalnici Šala u tri čina = Les Apaches
146
Provalnici Šala u tri čina = Les Apaches
Provalnici Šala u tri čina = Les Apaches
147
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le fils à papa
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le fils à papa
148
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
149
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
150