Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Dolar-princeza; Princesa dolara; Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Dolar-princeza; Princesa dolara; Die Dollarprinzessin
151
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le fils à papa
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le fils à papa
152
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Princesa dolara; Dolar-princeza; Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Princesa dolara; Dolar-princeza; Die Dollarprinzessin
153
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (4 slike)
154
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea = Faust
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea = Faust
155
Othello Tragedija u pet činova = Othello, the Moor of Venice
Othello Tragedija u pet činova = Othello, the Moor of Venice
156
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
157
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
158
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le Fils à Papa
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le Fils à Papa
159
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le Fils à Papa
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le Fils à Papa
160
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
161
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le fils à papa
Kakav otac takav sin Šala u tri čina = Le fils à papa
162
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
163
Prodana nevjesta Komična opera u tri čina
Prodana nevjesta Komična opera u tri čina
164
Izrael Drama u tri čina = Israël
Izrael Drama u tri čina = Israël
165
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
166
Škrtac Komedija u pet činova / od Moliera
Škrtac Komedija u pet činova / od Moliera
167
Hasanaginica Drama u tri čina
Hasanaginica Drama u tri čina
168
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
169
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
170
Škrtac Komedija u 5 činova / od Moliera
Škrtac Komedija u 5 činova / od Moliera
171
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
172
Zanat gospodje Warren Drama u četiri čina
Zanat gospodje Warren Drama u četiri čina
173
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
174
Gundulićev san Slika
Gundulićev san Slika
175
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
Carmen Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
177
Gundulićev san Slika
Gundulićev san Slika
178
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
179
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
Vesela udovica Opereta u tri čina / prema komediji Henria Meilhaca L'attaché d'ambassade
180