Mjesečina za jadnike  = A Moon for the Misbegotten
Mjesečina za jadnike = A Moon for the Misbegotten
1
Narodni poslanik Komedija u 3 čina
Narodni poslanik Komedija u 3 čina
2
Tri farse
Tri farse
3
Komandant Sajler Drama u dva dijela
Komandant Sajler Drama u dva dijela
4
Neprijatelj naroda Drama u 5 činova
Neprijatelj naroda Drama u 5 činova
5
Jazavac pred sudom
Jazavac pred sudom
6
Vjetar u granama Sassafrasa Komorni western u dva čina = Du Vent dans les branches de Sassafras
Vjetar u granama Sassafrasa Komorni western u dva čina = Du Vent dans les branches de Sassafras
7
Tango Komad u tri čina
Tango Komad u tri čina
8
Škrtac Komedija u 2 dijela (5 činova) = L'Avare
Škrtac Komedija u 2 dijela (5 činova) = L'Avare
9
Escurial
Escurial
10
Veliki val Drama
Veliki val Drama
11
Zmaj Bajka u tri čina
Zmaj Bajka u tri čina
12
Šest lica traže autora Komad koji treba postaviti = Sei personaggi in cerca d'autore
Šest lica traže autora Komad koji treba postaviti = Sei personaggi in cerca d'autore
13
Julija Drama
Julija Drama
14
Hinkemann Drama
Hinkemann Drama
15
Mrtvački ples Drugi dio
Mrtvački ples Drugi dio
16
Mrtvački ples Prvi dio
Mrtvački ples Prvi dio
17
Savonarola i njegovi prijatelji Drama
Savonarola i njegovi prijatelji Drama
18
Tartuffe Komedija
Tartuffe Komedija
19
Kolekcija  = The Collection - The Lover
Kolekcija = The Collection - The Lover
20
Varalice Komad sa pjevanjem a bez pucanja
Varalice Komad sa pjevanjem a bez pucanja
21
Gospođa ministarka Komedija u 4 čina
Gospođa ministarka Komedija u 4 čina
22
Antigona Tragedija
Antigona Tragedija
23
Hamlet Tragedija
Hamlet Tragedija
24
Malograđani Drama u 4 čina
Malograđani Drama u 4 čina
25
Vuci Drama u tri čina = Les Loups
Vuci Drama u tri čina = Les Loups
26
Završna trka Biografska pustolovina u tri čina = Photo finish
Završna trka Biografska pustolovina u tri čina = Photo finish
27
Sablasti Drama u tri čina = Gengagere
Sablasti Drama u tri čina = Gengagere
28
Magarac Komedija u tri čina = Le Dindon
Magarac Komedija u tri čina = Le Dindon
29
Kralj Edip Tragedija u dva dijela
Kralj Edip Tragedija u dva dijela
30
I ledar dođe Drama u 4 čina = The Iceman cometh
I ledar dođe Drama u 4 čina = The Iceman cometh
31
I ledar dođe Drama u 4 čina = The Iceman cometh
I ledar dođe Drama u 4 čina = The Iceman cometh
32
Korupcija u Palači Pravde Drama u 3 čina = Corruzione al Palazzo di Giustizia
Korupcija u Palači Pravde Drama u 3 čina = Corruzione al Palazzo di Giustizia
33
Don Juan Komedija u pet činova
Don Juan Komedija u pet činova
34
Bobo Optimistička farsa u jednom činu s epilogom
Bobo Optimistička farsa u jednom činu s epilogom
35
Hvalisavi vojnik Komedija
Hvalisavi vojnik Komedija
36
Galeb Drama u 4 čina
Galeb Drama u 4 čina
37
Lukava udovica Komedija u 3 čina
Lukava udovica Komedija u 3 čina
38
Divota prašine Dramatizacija romana
Divota prašine Dramatizacija romana
39
Komedija od Raskota Jelšanska seljačka komedija iz kraja XVI stoljeća
Komedija od Raskota Jelšanska seljačka komedija iz kraja XVI stoljeća
40
Eho - 60 Tragikomična scenska fantazija u dva dijela
Eho - 60 Tragikomična scenska fantazija u dva dijela
41
Odmor za umorne jahače ili Don Juanov osmijeh Romantična igra u 3 dijela
Odmor za umorne jahače ili Don Juanov osmijeh Romantična igra u 3 dijela
42
Pasteli na sivom Drama u 4 čina (5 slika)
Pasteli na sivom Drama u 4 čina (5 slika)
43
Susreti Tri jednočinke = Aleksandar - Vilim osvajač - Hanibal
Susreti Tri jednočinke = Aleksandar - Vilim osvajač - Hanibal
44
Tišina! Snimamo! Komedija u 4 čina
Tišina! Snimamo! Komedija u 4 čina
45
Vrtlarov pas Komedija u tri čina
Vrtlarov pas Komedija u tri čina
46
Protekcija Komedija u pet činova
Protekcija Komedija u pet činova
47
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
Mignon Opera u tri čina, četiri slike
48
Rosmersholm Drama u četiri čina
Rosmersholm Drama u četiri čina
49
Hudi duh Gluma s pjevanjem u tri čina i s predigrom = Lumpacius Vagabundus
Hudi duh Gluma s pjevanjem u tri čina i s predigrom = Lumpacius Vagabundus
50