Nanon, krčmarica k zlatnom janjetu Komična opera u 3 čina / uglasbio Richard Genée
Nanon, krčmarica k zlatnom janjetu Komična opera u 3 čina / uglasbio Richard Genée
31
Juran i Sofija ili Turci kod Siska spisao Ivan Kukuljević-Sakcinski
Juran i Sofija ili Turci kod Siska spisao Ivan Kukuljević-Sakcinski
32
Sappho tragedija u pet činova / od Grillparzera
Sappho tragedija u pet činova / od Grillparzera
33
Jesmo li muž i žena? komedija u jednom činu / napisao Ilija Milarov
Jesmo li muž i žena? komedija u jednom činu / napisao Ilija Milarov
34
Mislav Izvorna narodna opera u tri čina / Glasba od Ivana pl. Zajca
Mislav Izvorna narodna opera u tri čina / Glasba od Ivana pl. Zajca
35
Rkać drama iz ličkog života u četiri čina / napisao Petar Petrović
Rkać drama iz ličkog života u četiri čina / napisao Petar Petrović
36
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
37
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
38
Boisyska vještica Šaljivo-romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina / od E. Coste, u glasbu stavio Ivan pl. Zajc
Boisyska vještica Šaljivo-romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina / od E. Coste, u glasbu stavio Ivan pl. Zajc
39
Nikola Šubić-Zrinjski Glasbena tragedija u 3 čina (8 slikah) / glasbotvorio Ivan pl. Zajc
Nikola Šubić-Zrinjski Glasbena tragedija u 3 čina (8 slikah) / glasbotvorio Ivan pl. Zajc
40
Primadona Komedija u 3 čina / napisao M. Primorac
Primadona Komedija u 3 čina / napisao M. Primorac
41
Vesela udovica opereta u tri čina / od Franje Lehára  =  Die lustige Witwe
Vesela udovica opereta u tri čina / od Franje Lehára = Die lustige Witwe
42
Zvonar Notredamske crkve u Parizu Romantična drama u 6 slikah / napisala Char. Birch-Pfeifer
Zvonar Notredamske crkve u Parizu Romantična drama u 6 slikah / napisala Char. Birch-Pfeifer
43
Kornevilska zvona opereta u tri čina / uglazbio Robert Planquette
Kornevilska zvona opereta u tri čina / uglazbio Robert Planquette
44
Seviljski brijač Komična opera u 2 čina
Seviljski brijač Komična opera u 2 čina
45
Margareta (Faust) opera u 5 činah / glasba od T. Gounoda
Margareta (Faust) opera u 5 činah / glasba od T. Gounoda
46
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
47
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
48
Smetenjak Šaljiva igra s pjevanjem u 3 čina / Napisao Julio rozen
Smetenjak Šaljiva igra s pjevanjem u 3 čina / Napisao Julio rozen
49
Po intendanciji Vesela igra u 5 činah / od E. Henle-ove
Po intendanciji Vesela igra u 5 činah / od E. Henle-ove
50
Aida Velika opera u 4 čina / uglasbio G. Verdi
Aida Velika opera u 4 čina / uglasbio G. Verdi
51
Lady Gloster Žalobna igra u 5 činah / napisao Rob. Byr.
Lady Gloster Žalobna igra u 5 činah / napisao Rob. Byr.
52
Mletački trgovac Gluma u pet činova
Mletački trgovac Gluma u pet činova
53
Ciganka romantična opera u 3 čina / glasba od M. W. Balfe-a
Ciganka romantična opera u 3 čina / glasba od M. W. Balfe-a
54
Put oko zemlje za 80 dana gluma u pet činova (13 slika) s predigrom / napisali A. d'Ennery i Jules Verne
Put oko zemlje za 80 dana gluma u pet činova (13 slika) s predigrom / napisali A. d'Ennery i Jules Verne
55
Kita cvijeća Vesela igra u jednom činu / napisala Hermina Tomić
Kita cvijeća Vesela igra u jednom činu / napisala Hermina Tomić
56
Divette pantomima u jednom činu / od Irene Sironi
Divette pantomima u jednom činu / od Irene Sironi
57
Momci na brod opereta u jednom činu / od Ivana pl. Zjca
Momci na brod opereta u jednom činu / od Ivana pl. Zjca
58
Umjetničke dosjetke komičan balet u dva čina / glazbu složio Franjo Skofitz
Umjetničke dosjetke komičan balet u dva čina / glazbu složio Franjo Skofitz
59
Matija Gubec tragedija u pet činova / od Mirka Bogovića
Matija Gubec tragedija u pet činova / od Mirka Bogovića
60