Mletački trgovac komedija u pet činova
Mletački trgovac komedija u pet činova
61
Zimska noć dramolet u jednom činu
Zimska noć dramolet u jednom činu
62
Vlasnik talionica komedija u pet činova  =  La Maître de Forges
Vlasnik talionica komedija u pet činova = La Maître de Forges
63
Tko je mrtav? šala iz seoskoga života u tri čina
Tko je mrtav? šala iz seoskoga života u tri čina
64
Mam'zelle Nitouche opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'zelle Nitouche opereta u tri čina (četiri slike)
65
Dabrov kožuh komedija u četiri čina  =  Die Biberpelz
Dabrov kožuh komedija u četiri čina = Die Biberpelz
66
Madame Troubadour opereta u tri čina
Madame Troubadour opereta u tri čina
67
Vesela udovica opereta u tri čina  =  Die lustige Witwe
Vesela udovica opereta u tri čina = Die lustige Witwe
68
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
69
Vesela udovica opereta u tri čina  =  Die lustige Witwe
Vesela udovica opereta u tri čina = Die lustige Witwe
70
Graničari Izvorni narodni igrokaz s pjevanjem u 3 razdjela / Napisao Josip Freudenreich
Graničari Izvorni narodni igrokaz s pjevanjem u 3 razdjela / Napisao Josip Freudenreich
71
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdia
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdia
72
Bez brkovah izvorna vesela igra u 1 činu / napisao N. Milan
Bez brkovah izvorna vesela igra u 1 činu / napisao N. Milan
73
Put oko zemlje za 80 danah gluma u 5 činah (13 slikah), i 1 predigrom / napisali A. d'Ennery i Jules Verne
Put oko zemlje za 80 danah gluma u 5 činah (13 slikah), i 1 predigrom / napisali A. d'Ennery i Jules Verne
74
Čarobnik gluma u 3 čina / franceski napisao Louis Leroy
Čarobnik gluma u 3 čina / franceski napisao Louis Leroy
75
Roberto djavo velika opera u 5 čina / uglasbio ju J Meyerbeer
Roberto djavo velika opera u 5 čina / uglasbio ju J Meyerbeer
76
Grof Monte Christo žalostna igra u 4 razdiela / napisala Ther. Megerle
Grof Monte Christo žalostna igra u 4 razdiela / napisala Ther. Megerle
77
Medeja Žalobna igra u 4 čina / od Grilparcera
Medeja Žalobna igra u 4 čina / od Grilparcera
78
Trovator Opera u 4 čina / Napisao Salvator Cammarano. Glasba od Jos. Verdi-a
Trovator Opera u 4 čina / Napisao Salvator Cammarano. Glasba od Jos. Verdi-a
79
Kir Janja Komedija u 3 čina
Kir Janja Komedija u 3 čina
80
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
81
Gospoje i husari Šaljiva opera u 3 čina / Glasba Ivana pl. Zajca
Gospoje i husari Šaljiva opera u 3 čina / Glasba Ivana pl. Zajca
82
Dolazak Hrvata historijska priča u pet činova
Dolazak Hrvata historijska priča u pet činova
83
Ljubav u koroti Drama u 3 čina
Ljubav u koroti Drama u 3 čina
84
Joco Udmanić pučka opereta u tri čina (četiri slike) / riječi i glazba od Gjure Prejca
Joco Udmanić pučka opereta u tri čina (četiri slike) / riječi i glazba od Gjure Prejca
85
Seoski plemić Pučka opera u tri čina
Seoski plemić Pučka opera u tri čina
86
Geisha i vitez drama u 2 čina
Geisha i vitez drama u 2 čina
87
Don Juan velika opera u 2 čina / po talijanskom napisao Abate de Ponte
Don Juan velika opera u 2 čina / po talijanskom napisao Abate de Ponte
88
Don Juan velika opera u 2 čina / po talijanskom napisao Abata da Ponte
Don Juan velika opera u 2 čina / po talijanskom napisao Abata da Ponte
89
Don Juan Opera u dva čina / od Mozarta
Don Juan Opera u dva čina / od Mozarta
90