Nova škola Komedija u sedam slika
Nova škola Komedija u sedam slika
14
Vesela udovica Opereta u tri čina
Vesela udovica Opereta u tri čina
15
Manasse Drama u četiri čina
Manasse Drama u četiri čina
16
Roza Bernd Drama u pet činova
Roza Bernd Drama u pet činova
20
Godiva Dramska legenda u četiri čina
Godiva Dramska legenda u četiri čina
22
Godiva Dramska legenda u četiri čina
Godiva Dramska legenda u četiri čina
24
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
34
Ladanjska opozicija Komedija u tri čina
Ladanjska opozicija Komedija u tri čina
38
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
39
Mors regni Trilogija
Mors regni Trilogija
43
Ladanjska opozicija Komedija u tri čina
Ladanjska opozicija Komedija u tri čina
44
Kralj Arlekin Maskerat u četiri čina
Kralj Arlekin Maskerat u četiri čina
45
Mors regni Trilogija
Mors regni Trilogija
46
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
47
Roza Bernd Drama u pet činova
Roza Bernd Drama u pet činova
50