Zbornik radova o Svetozaru Borojeviću : Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856.-1920.), zbornik radova, ur. Marino Manin, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Zbornik radova o Svetozaru Borojeviću : Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856.-1920.), zbornik radova, ur. Marino Manin, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
1
Sv. 37(1995) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
2
Sv. 33(1991) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
3
Sv. 60(2018) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
4
Ustaška mladež u Dubrovniku 1941. godine u svjetlu službenoga glasila Hrvatski narod : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Ustaška mladež u Dubrovniku 1941. godine u svjetlu službenoga glasila Hrvatski narod : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
5
Sv. 36(1994) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
6
Sv. 35(1993) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
7
Sv. 34(1992) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
8
Sv. 38(1996) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
9
Sv. 39(1997) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
10
Sv. 50(2008) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
11
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
12
Sv. 49(2007) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
13
Sv. 57(2015) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
14
Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734.-1878.), Glosa, Rijeka-Zagreb, 2013. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734.-1878.), Glosa, Rijeka-Zagreb, 2013. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
15
Vodič Arhiva Zadarske nadbiskupije, priredili Josip Kolanović i Oliver Modrić, Državni arhiv i Zadarska nadbiskupija, Zadar, 2013. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Vodič Arhiva Zadarske nadbiskupije, priredili Josip Kolanović i Oliver Modrić, Državni arhiv i Zadarska nadbiskupija, Zadar, 2013. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
16
L'Union Européenne et la Croatie (une équation a deux inconnues), Paris, Sénat, le 19 Octobre 2013 : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
L'Union Européenne et la Croatie (une équation a deux inconnues), Paris, Sénat, le 19 Octobre 2013 : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
17
Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godine : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godine : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
18
Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
19
Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1943. godini : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1943. godini : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
20
Prilog poznavanju povijesti hortikultulturne i bilinogojstvene edukacije stanovništva Šibenskog kotara u razdoblju 1920.-1939. godine : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Prilog poznavanju povijesti hortikultulturne i bilinogojstvene edukacije stanovništva Šibenskog kotara u razdoblju 1920.-1939. godine : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
21
Izlet zagrebačkih studenata u Srbiju u travnju 1912. godine : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Izlet zagrebačkih studenata u Srbiju u travnju 1912. godine : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
22
Politički i nacionalni aspekti fenomena
Politički i nacionalni aspekti fenomena "zemljaštva" u Dalmaciji (1873.-1878.) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
23
Zadarsko plemstvo i građanstvo početkom francuske uprave u Dalmaciji : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Zadarsko plemstvo i građanstvo početkom francuske uprave u Dalmaciji : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
24
Bokelj Josip Balović (1728.-1793.) - zapovjednik mletačkih ratnih brodova u drugoj polovici 18. stoljeća : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Bokelj Josip Balović (1728.-1793.) - zapovjednik mletačkih ratnih brodova u drugoj polovici 18. stoljeća : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
25
Mjere za suzbijanje epidemija na Apeninskom poluotoku uoči Drugoga Morejskog rata (1713.-1714.): svjedočenje engleskih izvora : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Mjere za suzbijanje epidemija na Apeninskom poluotoku uoči Drugoga Morejskog rata (1713.-1714.): svjedočenje engleskih izvora : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
26
Vojno poduzetništvo u mletačkoj Dalmaciji i Boki za vrijeme Morejskog rata (1684.-1699.) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Vojno poduzetništvo u mletačkoj Dalmaciji i Boki za vrijeme Morejskog rata (1684.-1699.) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
27
Carica Svetog Rimskog carstva, Leonor Portugalska, u svetištu sv. Šimuna Bogoprimca u Zadru : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Carica Svetog Rimskog carstva, Leonor Portugalska, u svetištu sv. Šimuna Bogoprimca u Zadru : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
28
Ser Micouillus Petri, Draparius, civis Iadre - život kao znak vremena : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Ser Micouillus Petri, Draparius, civis Iadre - život kao znak vremena : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
29
Toma Arhiđakon i obnova Ninske biskupije : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Toma Arhiđakon i obnova Ninske biskupije : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
30