Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
1
Hrvatski štokavski dijalekti - razvoj i stanje : Hrvatski dijalektološki zbornik
Hrvatski štokavski dijalekti - razvoj i stanje : Hrvatski dijalektološki zbornik
2
Hrvaški novoštokavski ikavski in slovenski vzhodnodolenjski frazemi - podobnosti in razlike : Hrvatski dijalektološki zbornik
Hrvaški novoštokavski ikavski in slovenski vzhodnodolenjski frazemi - podobnosti in razlike : Hrvatski dijalektološki zbornik
3
Štokavsko-kajkavski odnosi : Hrvatski dijalektološki zbornik
Štokavsko-kajkavski odnosi : Hrvatski dijalektološki zbornik
4
Dosadanja proučavanja hrvatskih štokavskih dijalekata : Hrvatski dijalektološki zbornik
Dosadanja proučavanja hrvatskih štokavskih dijalekata : Hrvatski dijalektološki zbornik
5
O štokavskim osobinama u hrvatskom govorima Bandola i Nove Gore u južnom Gradišću : Hrvatski dijalektološki zbornik
O štokavskim osobinama u hrvatskom govorima Bandola i Nove Gore u južnom Gradišću : Hrvatski dijalektološki zbornik
6
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu : Hrvatski dijalektološki zbornik
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu : Hrvatski dijalektološki zbornik
7
O nekim karakteristikama novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : Hrvatski dijalektološki zbornik
O nekim karakteristikama novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : Hrvatski dijalektološki zbornik
8
Štokavsko narječje i književni jezik : Hrvatski dijalektološki zbornik
Štokavsko narječje i književni jezik : Hrvatski dijalektološki zbornik
9
Besede za krompir v slovenskih in sosednjih hrvaških narečjih : Hrvatski dijalektološki zbornik
Besede za krompir v slovenskih in sosednjih hrvaških narečjih : Hrvatski dijalektološki zbornik
10
Narečna terminologija v zbirki Glasovi : Hrvatski dijalektološki zbornik
Narečna terminologija v zbirki Glasovi : Hrvatski dijalektološki zbornik
11
Koncepcija rječnika međimurskog dijalekta : Hrvatski dijalektološki zbornik
Koncepcija rječnika međimurskog dijalekta : Hrvatski dijalektološki zbornik
12
Ustrojstvo rječničkoga članka u dijalektnim rječnicima s obzirom na naglasak : Hrvatski dijalektološki zbornik
Ustrojstvo rječničkoga članka u dijalektnim rječnicima s obzirom na naglasak : Hrvatski dijalektološki zbornik
13
O morfološko-naglasnim razlikama posavskih govora u Slavoniji i Bosni : Hrvatski dijalektološki zbornik
O morfološko-naglasnim razlikama posavskih govora u Slavoniji i Bosni : Hrvatski dijalektološki zbornik
14
Struktura rječničkoga članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima : s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica : Hrvatski dijalektološki zbornik
Struktura rječničkoga članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima : s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica : Hrvatski dijalektološki zbornik
15
Afiksalna tvorba glagola u dijalektnim rječnicima : Hrvatski dijalektološki zbornik
Afiksalna tvorba glagola u dijalektnim rječnicima : Hrvatski dijalektološki zbornik
16
Mrkopaljski govor : Hrvatski dijalektološki zbornik
Mrkopaljski govor : Hrvatski dijalektološki zbornik
17
Glagolski termini v narečnem slovarju : Hrvatski dijalektološki zbornik
Glagolski termini v narečnem slovarju : Hrvatski dijalektološki zbornik
18
Koji bi nam dijalekatni rječnici bili najpotrebniji? : Hrvatski dijalektološki zbornik
Koji bi nam dijalekatni rječnici bili najpotrebniji? : Hrvatski dijalektološki zbornik
19
Međimurski dijalekt : Hrvatski dijalektološki zbornik
Međimurski dijalekt : Hrvatski dijalektološki zbornik
20
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik : : Menac-Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005. : [prikaz] : Hrvatski dijalektološki zbornik
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik : : Menac-Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005. : [prikaz] : Hrvatski dijalektološki zbornik
21
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st. : Hrvatski dijalektološki zbornik
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st. : Hrvatski dijalektološki zbornik
22
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische : Hrvatski dijalektološki zbornik
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische : Hrvatski dijalektološki zbornik
23
Knj. 22(2018) / glavna urednica Mira Menac-Mihalić
24
Knj. 14(2008) : Hrvatski dijalektološki zbornik
25
Knj. 17(2011) : Hrvatski dijalektološki zbornik
27
Knj. 16(2010) : Hrvatski dijalektološki zbornik
28
Knj. 15(2009) . : Hrvatski dijalektološki zbornik
29