Br. 172(2018) = god. 57 : 2. Jadranska konferencija pomorskog prava 25.-27. svibnja 2017., Opatija : zbornik radova : Poredbeno pomorsko pravo
1
Pravni aspekt organizacije i djelokruga rada Obalne straže u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Zakon o Obalnoj straži : Poredbeno pomorsko pravo
Pravni aspekt organizacije i djelokruga rada Obalne straže u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Zakon o Obalnoj straži : Poredbeno pomorsko pravo
2
Br. 171(2017) = god. 56 : Poredbeno pomorsko pravo
3
Br. 164(2010) = god. 49 : Poredbeno pomorsko pravo
4
Br. 169(2015) = god. 54 : Poredbeno pomorsko pravo
5
Br. 168(2014) = god. 53 : Poredbeno pomorsko pravo
6
Br. 170(2016) = god. 55 : Poredbeno pomorsko pravo
7
Br. 165(2011) = god. 50 : Poredbeno pomorsko pravo
8
Božena Bulum: Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice, Zagreb, Inmag, 2010. : [prikaz] : Poredbeno pomorsko pravo
Božena Bulum: Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice, Zagreb, Inmag, 2010. : [prikaz] : Poredbeno pomorsko pravo
9
Razvoj instituta zajedničke havarije i York-antwerpenskih pravila s posebnim osvrtom na reviziju pravila iz 2004. godine : Poredbeno pomorsko pravo
Razvoj instituta zajedničke havarije i York-antwerpenskih pravila s posebnim osvrtom na reviziju pravila iz 2004. godine : Poredbeno pomorsko pravo
10
Stjecanje i zaštita posjeda na pomorskom (općem) dobru : de lege lata - de lege ferenda (poseban osvrt na prijedlog novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) : Poredbeno pomorsko pravo
Stjecanje i zaštita posjeda na pomorskom (općem) dobru : de lege lata - de lege ferenda (poseban osvrt na prijedlog novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) : Poredbeno pomorsko pravo
11
Zaštita pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj : Poredbeno pomorsko pravo
Zaštita pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj : Poredbeno pomorsko pravo
12
Liability salvage - environmental award: a new name for an old concept : Poredbeno pomorsko pravo
Liability salvage - environmental award: a new name for an old concept : Poredbeno pomorsko pravo
13
Prijedlog izmjena Međunarodne konvencije o odgovornosti i naknadi štete u vezi prijevoza opasnih i štetnih tvari morem, (HNS konvencije) iz 1996. godine / Marija Pospišil Miler, Marija Pospišil. : Poredbeno pomorsko pravo
Prijedlog izmjena Međunarodne konvencije o odgovornosti i naknadi štete u vezi prijevoza opasnih i štetnih tvari morem, (HNS konvencije) iz 1996. godine / Marija Pospišil Miler, Marija Pospišil. : Poredbeno pomorsko pravo
14
Interesi obalne države u pomorskom nadzoru : Poredbeno pomorsko pravo
Interesi obalne države u pomorskom nadzoru : Poredbeno pomorsko pravo
15
Pravilnik o mjestima zakloništa - pruža li Pravilnik priželjkivanu zaštitu hrvatskog morskog okoliša? : Poredbeno pomorsko pravo
Pravilnik o mjestima zakloništa - pruža li Pravilnik priželjkivanu zaštitu hrvatskog morskog okoliša? : Poredbeno pomorsko pravo
16
Presumption of shipmaster's criminal responsibility for narcotic drugs in ship's cargo - maritime reality check : Poredbeno pomorsko pravo
Presumption of shipmaster's criminal responsibility for narcotic drugs in ship's cargo - maritime reality check : Poredbeno pomorsko pravo
17
Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj : Poredbeno pomorsko pravo
Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj : Poredbeno pomorsko pravo
18
Količinski ugovori prema Rotterdamskim pravilima : Poredbeno pomorsko pravo
Količinski ugovori prema Rotterdamskim pravilima : Poredbeno pomorsko pravo
19
Poredbena analiza Haških i Roterdamskih pravila : Poredbeno pomorsko pravo
Poredbena analiza Haških i Roterdamskih pravila : Poredbeno pomorsko pravo
20
Pridonose li Rotterdamska pravila unifikaciji? : Poredbeno pomorsko pravo
Pridonose li Rotterdamska pravila unifikaciji? : Poredbeno pomorsko pravo
21
Pravičnost i međunarodno pravo u razgraničenjima morskih prostora : Poredbeno pomorsko pravo
Pravičnost i međunarodno pravo u razgraničenjima morskih prostora : Poredbeno pomorsko pravo
22
Konvencija UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine i jurisdikcija država u Jadranskome moru : Poredbeno pomorsko pravo
Konvencija UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine i jurisdikcija država u Jadranskome moru : Poredbeno pomorsko pravo
23
Vanjski pojas Republike Hrvatske : Poredbeno pomorsko pravo
Vanjski pojas Republike Hrvatske : Poredbeno pomorsko pravo
24
O granicama u sjevernom Jadranu (1948.-2009.) : s posebnim osvrtom na kronološki kartografski prikaz : Poredbeno pomorsko pravo
O granicama u sjevernom Jadranu (1948.-2009.) : s posebnim osvrtom na kronološki kartografski prikaz : Poredbeno pomorsko pravo
25
Sporazum o arbitraži između Hrvatske i Slovenije : Poredbeno pomorsko pravo
Sporazum o arbitraži između Hrvatske i Slovenije : Poredbeno pomorsko pravo
26
Vesna Barić-Punda, Davorin Rudolf ml.: Pravo mora: dokumenti, mišljenja znanstvenika, komentari, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. ; Rješavanje sporova u međunarodnom pravu mora: dokumenti, sudska praksa, mišljenja znanstvenika, komentari, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. : prikazi knjiga : Poredbeno pomorsko pravo
Vesna Barić-Punda, Davorin Rudolf ml.: Pravo mora: dokumenti, mišljenja znanstvenika, komentari, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. ; Rješavanje sporova u međunarodnom pravu mora: dokumenti, sudska praksa, mišljenja znanstvenika, komentari, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. : prikazi knjiga : Poredbeno pomorsko pravo
27
Mjesna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog isplate osigurane svote po polici osiguranja (Queen's Bench Division (Commercial Court), Sunderdland Marine Mutual Insurance Co. Ltd. v. Wiseman (the
Mjesna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog isplate osigurane svote po polici osiguranja (Queen's Bench Division (Commercial Court), Sunderdland Marine Mutual Insurance Co. Ltd. v. Wiseman (the "Seaward Quest"), presuda od 22. 6. 2007.) : Poredbeno pomorsko pravo
28
Povreda članaka 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice određivanjem predatorskih cijena, upotrebom borbenih brodova te širenjem informacija o insolventnosti tužitelja (Queen's Bench Division (Commercial Court), Arkin v. Bochard Lines Ltd. and Others, presuda od 10. 4. 2003.) : Poredbeno pomorsko pravo
Povreda članaka 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice određivanjem predatorskih cijena, upotrebom borbenih brodova te širenjem informacija o insolventnosti tužitelja (Queen's Bench Division (Commercial Court), Arkin v. Bochard Lines Ltd. and Others, presuda od 10. 4. 2003.) : Poredbeno pomorsko pravo
29
Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere zaustavljanja brodice (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Grl 397/06-2 od 7. 1. 2007.) : Poredbeno pomorsko pravo
Stvarna nadležnost u postupku određivanja privremene mjere zaustavljanja brodice (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Grl 397/06-2 od 7. 1. 2007.) : Poredbeno pomorsko pravo
30