Sv. 9 (2015) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
1
Sv. 8 (2014) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
2
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
3
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
4
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
5
Pavlini u Gariću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Pavlini u Gariću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
6
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
7
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
8
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
9
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
10
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
11
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
12
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
13
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
14
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
15
Sv. 4 (2011) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
16
Sv. 2 (2008) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
17
Sv. 1 (2007) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
18
Sv. 3 (2009) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
19
Demokracija je počela
Demokracija je počela" - demokratski izbori u općini Bjelovar 1990. : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
20
Osnivanje prvih organizacija Hrvatske pučke seljačke stranke u sjevernom dijelu Bjelovarsko-križevačke županije (1904.-1908.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Osnivanje prvih organizacija Hrvatske pučke seljačke stranke u sjevernom dijelu Bjelovarsko-križevačke županije (1904.-1908.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
21
Demografska kretanja stanovništva daruvarskog kraja u razdoblju od 1857. do 2001. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Demografska kretanja stanovništva daruvarskog kraja u razdoblju od 1857. do 2001. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
22
Vrtna umjetnost Daruvara kroz povijest : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Vrtna umjetnost Daruvara kroz povijest : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
23
Književni život Bjelovara u pedesetim godinama 20. stoljeća (1945.-1960.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Književni život Bjelovara u pedesetim godinama 20. stoljeća (1945.-1960.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
24
Bjelovar u srednjovjekovnim vrelima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Bjelovar u srednjovjekovnim vrelima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
25
Povijesni razvoj primaljstva, porodništva i ginekologije bjelovarskog kraja : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Povijesni razvoj primaljstva, porodništva i ginekologije bjelovarskog kraja : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
26
Šumarstvo na području Bjelovarsko-bilogorske županije od njezina osnutka do danas : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Šumarstvo na području Bjelovarsko-bilogorske županije od njezina osnutka do danas : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
27
Kulturno-prosvjetni rad Čeha na prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Kulturno-prosvjetni rad Čeha na prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
28
Emigracija Čeha u Hrvatsku i njihova poslijeratna reemigracija : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Emigracija Čeha u Hrvatsku i njihova poslijeratna reemigracija : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
29
Depopulacija i promjene u prostornom rasporedu stanovništva na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 1857. do 2001. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Depopulacija i promjene u prostornom rasporedu stanovništva na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 1857. do 2001. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
30