Bjelovarske čitaonice i knjižnice početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Bjelovarske čitaonice i knjižnice početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
2
Bjelovarske pukovnije na europskim ratištima 1756.-1918. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Bjelovarske pukovnije na europskim ratištima 1756.-1918. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
3
Božidar Rogina (1901.-1967.) - pionir prehrambene kemije u Hrvatskoj : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Božidar Rogina (1901.-1967.) - pionir prehrambene kemije u Hrvatskoj : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
5
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
6
Depopulacija i promjene u prostornom rasporedu stanovništva na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 1857. do 2001. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Depopulacija i promjene u prostornom rasporedu stanovništva na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 1857. do 2001. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
9
Doprinos Čeha kulturnom životu Bjelovara : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Doprinos Čeha kulturnom životu Bjelovara : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
10
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
12
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
13
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
14
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
15
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
16
Književni život Bjelovara u prvoj polovici 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Književni život Bjelovara u prvoj polovici 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
19
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
21
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
22
Obitelj Fleischer u kulturnom životu Bjelovara : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Fleischer u kulturnom životu Bjelovara : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
23
Osnivanje prvih organizacija Hrvatske pučke seljačke stranke u sjevernom dijelu Bjelovarsko-križevačke županije (1904.-1908.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Osnivanje prvih organizacija Hrvatske pučke seljačke stranke u sjevernom dijelu Bjelovarsko-križevačke županije (1904.-1908.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
24
25
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
26
Početci i razvoj školstva u Bjelovaru od 1761. do danas . : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Početci i razvoj školstva u Bjelovaru od 1761. do danas . : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
27
Pretvaranje Bjelovara iz vojničkoga u privredno središte od 1871. do 1910. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Pretvaranje Bjelovara iz vojničkoga u privredno središte od 1871. do 1910. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
30