Visovac samost. franjevaca
Visovac samost. franjevaca
1
Sv. Petar u Šumi (Istra) ž. crkva nekad pavlinski samostan
Sv. Petar u Šumi (Istra) ž. crkva nekad pavlinski samostan
2
Skradin ž. c.
Skradin ž. c.
3
Skradin opatska crkva
Skradin opatska crkva
4
Senj katedrala
Senj katedrala
5
Živogošće franj. samostan
Živogošće franj. samostan
6
Vodnjan ž. c.
Vodnjan ž. c.
7
Baranja (dopis)
Baranja (dopis)
8
Bakar ž. crkva B. D. Marije
Bakar ž. crkva B. D. Marije
9
Bakar ž. crkva sv. Andrije
Bakar ž. crkva sv. Andrije
10
Bale ž. crkva (Istra)
Bale ž. crkva (Istra)
11
Badljevina
Badljevina
12
Bačka Topola
Bačka Topola
13
Bač franj. samostan
Bač franj. samostan
14
Antunovac Pakrački Evang. crkva
Antunovac Pakrački Evang. crkva
15
Antunovac, kapela Srca Isusova župa Gaj
Antunovac, kapela Srca Isusova župa Gaj
16
Aljmaš
Aljmaš
17
Belgrad ž. c.
Belgrad ž. c.
18
Belec zavjetna crkva
Belec zavjetna crkva
19
Bela ž. Margečan kap. Uzašašća Marijina
Bela ž. Margečan kap. Uzašašća Marijina
20
Bednja žup. crkva
Bednja žup. crkva
21
Bednja kap. sv. triju Kralja na Ravnoj Gori
Bednja kap. sv. triju Kralja na Ravnoj Gori
22
Bedenica župna crkva
Bedenica župna crkva
23
Bedekovčina žup. crkva
Bedekovčina žup. crkva
24
Bebrina župna crkva
Bebrina župna crkva
25
Batina Donja župa Zlatar
Batina Donja župa Zlatar
26
Bartolovec ž. crkva
Bartolovec ž. crkva
27
Barilovečki Leskovac
Barilovečki Leskovac
28
Barban (Istra)
Barban (Istra)
29
Bol na Braču ž. c. Ivana Krstitelja
Bol na Braču ž. c. Ivana Krstitelja
30