Kranjčevićeva i Matoševa pisma biskupu Strossmayeru
Kranjčevićeva i Matoševa pisma biskupu Strossmayeru
31
Matošev Tovarnik
Matošev Tovarnik
32
Criticus nascitur Malo odgovora A. G. Matošu na ocjenu moje
Criticus nascitur Malo odgovora A. G. Matošu na ocjenu moje "Antologije hrvatskih pripovjedača"
33
Redivivus
Redivivus
34
Verlaineov život
Verlaineov život
35
Uspjeh Ivana Froebea
Uspjeh Ivana Froebea
36
Uskrsnuće bez Uskrsa
Uskrsnuće bez Uskrsa
37
Quai i antikvari
Quai i antikvari
38
Pred kazalištnom sezonom
Pred kazalištnom sezonom
39
Premijera Euripidove Alkestis
Premijera Euripidove Alkestis
40
Pierroti i clowni
Pierroti i clowni
41
Coquelin
Coquelin
42
Matoš kao kritik Matoš je dao europski vidik hrvatskoj kritici
Matoš kao kritik Matoš je dao europski vidik hrvatskoj kritici
43
Koncerat Bronislawa Hubermana
Koncerat Bronislawa Hubermana
44
Život za milijune
Život za milijune
45
Arti musices
Arti musices
46
Dojmovi s umjetničke izložbe
Dojmovi s umjetničke izložbe
47
Dnevi i knjige
Dnevi i knjige
48
Gentleman-like
Gentleman-like
49
Frankov pomagač
Frankov pomagač
50
Glumci i komedijaši
Glumci i komedijaši
51
Gostovanje gđice Boićeve
Gostovanje gđice Boićeve
52
Jedan od posljednjih D. M. Domjanić,
Jedan od posljednjih D. M. Domjanić, "Pjesme", Naklada društva hrvatskih književnika
53
Izložba društva umjetnosti
Izložba društva umjetnosti
54
Kriza drama u tri čina
Kriza drama u tri čina
55
Literarnom klevetniku
Literarnom klevetniku
56
Nova knjiga B. Stankovića
Nova knjiga B. Stankovića
57
Malo literature
Malo literature
58
Jedna ružna stavka Posvećeno
Jedna ružna stavka Posvećeno "Savremeniku" i g. dr. Milanu Ćurčinu u Beogradu
59
La culture littéraire des écrivains Croates avant Šenoa
La culture littéraire des écrivains Croates avant Šenoa
60