Djela za glasovir : Ostavština Jurica Murai
Djela za glasovir : Ostavština Jurica Murai
1
Ugovor o darovanju [ostavština Jurice Muraja]
Ugovor o darovanju [ostavština Jurice Muraja]
2
7 bagatela : Ostavština Jurica Murai
3
Notturno : za klavir solo : Ostavština Jurica Murai
Notturno : za klavir solo : Ostavština Jurica Murai
5
Sonata u a-molu : K. V. 310 : Ostavština Jurica Murai
Sonata u a-molu : K. V. 310 : Ostavština Jurica Murai
9
Sonata C-dur : K. V. 330 : Ostavština Jurica Murai
Sonata C-dur : K. V. 330 : Ostavština Jurica Murai
10
Sonata B-dur : K. V. 570 : Ostavština Jurica Murai
Sonata B-dur : K. V. 570 : Ostavština Jurica Murai
11
Sonata u c-molu : K. V. 457 : Ostavština Jurica Murai
Sonata u c-molu : K. V. 457 : Ostavština Jurica Murai
12
Izbor skladbi za klavir : Ostavština Jurica Murai
Izbor skladbi za klavir : Ostavština Jurica Murai
13
Sonata Es-dur : K. V. 282 : Ostavština Jurica Murai
Sonata Es-dur : K. V. 282 : Ostavština Jurica Murai
14
Album s koncertnim programima i kritikama : Ostavština Jurica Murai
Album s koncertnim programima i kritikama : Ostavština Jurica Murai
15
Sonata u A-duru : K. V. 331 : Ostavština Jurica Murai
Sonata u A-duru : K. V. 331 : Ostavština Jurica Murai
16
18
Notturno
Notturno
19
Notturno : za klavir solo : Ostavština Jurica Murai
Notturno : za klavir solo : Ostavština Jurica Murai
20