Probrano po: Zbirka plakata
Urania
Urania
1
Izložbe trgovačko-obrtnog muzeja
Izložbe trgovačko-obrtnog muzeja
2
Umjetnička izložba na Rijeci
Umjetnička izložba na Rijeci
3
Marya Delvard
Marya Delvard
4
Maja de Strozzi pjeva
Maja de Strozzi pjeva
5
Jogura
Jogura
6
Liker Stari graničar
Liker Stari graničar
7
Velika zabava Gospojinskog kluba
Velika zabava Gospojinskog kluba
8
Koncert Tkalčić - Gruss
Koncert Tkalčić - Gruss
9
Izložba: More, pogled s Plasa
Izložba: More, pogled s Plasa
12
XVI. izložba grupe hrvatskih umjetnika
XVI. izložba grupe hrvatskih umjetnika
14
4. izložba Babić, Becić, Miše
4. izložba Babić, Becić, Miše
15
17
Izložba Babić, Becić, Miše
Izložba Babić, Becić, Miše
18
I. zagrebački božićni zbor
I. zagrebački božićni zbor
19
III. dječji dan
III. dječji dan
20
21
Dan hrvatske seljačke kulture
Dan hrvatske seljačke kulture
22
Časopis Mladost
Časopis Mladost
23
Izložba Hrvatskog društva umjetnosti
Izložba Hrvatskog društva umjetnosti
24
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
25
Plamen
Plamen
26
Književna republika
Književna republika
27
Dubrovnik - posjetite Jugoslaviju
Dubrovnik - posjetite Jugoslaviju
28