Karolinška zidna slika iz crkve Sv. Andrije na otoku kod Rovinja : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Karolinška zidna slika iz crkve Sv. Andrije na otoku kod Rovinja : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
1
2
God. 9(1961), Br. 1-2 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
4
Retrospektivna izložba M. Tartaglia : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Retrospektivna izložba M. Tartaglia : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
6
7
Zbirka Holderovih crteža i slika u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Zbirka Holderovih crteža i slika u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
8
Kopija madridske slike
Kopija madridske slike "la Perla" u Splitskoj galeriji : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
9
Prilog rješavanja problematike arhitektonskih zahvata unutar historijskih galerija : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Prilog rješavanja problematike arhitektonskih zahvata unutar historijskih galerija : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
10
Arhivi u kamenu : Muslimanske grobne nekropole na Kovačima i Alifakovcu u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Arhivi u kamenu : Muslimanske grobne nekropole na Kovačima i Alifakovcu u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
11
Arhivske vijesti o nekim kulturnim spomenicima Barbana i Raklja : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Arhivske vijesti o nekim kulturnim spomenicima Barbana i Raklja : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
12
Jedna značajna izložba u Ljubljani : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Jedna značajna izložba u Ljubljani : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
15
Cima da Conegliano (Treviso) : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Cima da Conegliano (Treviso) : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
16
Zadarski
Zadarski "Plavi salon" : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
17
Prva internacionalna izložba tapiserije u Lausanni 1962. : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Prva internacionalna izložba tapiserije u Lausanni 1962. : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
18
Dva nekrologa (Lj. Šestić i V. Varlay) : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Dva nekrologa (Lj. Šestić i V. Varlay) : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
19
Jedan od malo poznatih autoportreta M. Kraljevića : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Jedan od malo poznatih autoportreta M. Kraljevića : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
21
Poliptih franjevačke crkve u Puli : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Poliptih franjevačke crkve u Puli : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
22
23
Povodom novog postavljanja stalne pomorsko povijesne izložbe u Rijeci : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Povodom novog postavljanja stalne pomorsko povijesne izložbe u Rijeci : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
24
Medaljerski rad akademika Vanje Radauša : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Medaljerski rad akademika Vanje Radauša : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
25
Tri portreta (Predavanje) : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Tri portreta (Predavanje) : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
26
27
Denis Diderot, likovni humanist : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Denis Diderot, likovni humanist : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
28
Francuski crtež XVII stoljeća : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Francuski crtež XVII stoljeća : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
29