Probrano po: katalog izložbe
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
1
Nakladnička djelatnost u 2015. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 29. veljače 2016.
Nakladnička djelatnost u 2015. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 29. veljače 2016.
2
XII. trijenale hrvatskoga kiparstva, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, srpanj, kolovoz, rujan 2015.
XII. trijenale hrvatskoga kiparstva, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, srpanj, kolovoz, rujan 2015.
3
Nakladnička djelatnost u 2013. godini : katalog izdanja, Palača Akademije, Zagreb, 20. siječnja - 20. veljače 2014.
Nakladnička djelatnost u 2013. godini : katalog izdanja, Palača Akademije, Zagreb, 20. siječnja - 20. veljače 2014.
4
Crteži starih talijanskih majstora iz fundusa Kabineta grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ožujak - travanj - svibanj 2009.
Crteži starih talijanskih majstora iz fundusa Kabineta grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ožujak - travanj - svibanj 2009.
5
Nakladnička djelatnost u 2008. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, siječanj 2009.
Nakladnička djelatnost u 2008. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, siječanj 2009.
6
Nakladnička djelatnost u 2007. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, siječanj 2008.
Nakladnička djelatnost u 2007. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, siječanj 2008.
7
4. hrvatski trijenale grafike, Gliptoteka HAZU [i] Kabinet grafike HAZU, Zagreb, svibanj - lipanj, 2006.
4. hrvatski trijenale grafike, Gliptoteka HAZU [i] Kabinet grafike HAZU, Zagreb, svibanj - lipanj, 2006.
8
Picasso
Picasso
9
Savremeno francusko slikarstvo
Savremeno francusko slikarstvo
10
Slava Raškaj - izložba MCMLVII
Slava Raškaj - izložba MCMLVII
11
Kristl - Picelj - Rašica - Srnec
Kristl - Picelj - Rašica - Srnec
12
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
13
Izložba (Edo Murtić - Vilko Šeferov, New York 1952.)
Izložba (Edo Murtić - Vilko Šeferov, New York 1952.)
14
VII. prvomajska izložba
VII. prvomajska izložba
15
Izložba slika i grafika - Dulčić, Peić, Sokolić, Švertasek
Izložba slika i grafika - Dulčić, Peić, Sokolić, Švertasek
16
Izložba Vilim Svečnjak
Izložba Vilim Svečnjak
17
Račić - Kraljević - Becić - Herman
Račić - Kraljević - Becić - Herman
18
Festival Vlaha Bukovca - Izložba kompozicija i portreta
Festival Vlaha Bukovca - Izložba kompozicija i portreta
19
Izložba crteža Antuna Motike 1941.-1951.
Izložba crteža Antuna Motike 1941.-1951.
20
Slavko Chohai - figures, natures mortes, paysages
Slavko Chohai - figures, natures mortes, paysages
21
Izložba Zlatko Šulentić
Izložba Zlatko Šulentić
22
Bilješke s puta po Italiji
Bilješke s puta po Italiji
23
Kosta Angeli Radovani
Kosta Angeli Radovani
24
Izložba slikarskih radova Otona Postružnika
Izložba slikarskih radova Otona Postružnika
25
Savremena francuska umetnost
Savremena francuska umetnost
26
Zlatko Prica - Motivi iz Indije
Zlatko Prica - Motivi iz Indije
27
New Year Exhibition 1952
New Year Exhibition 1952
28
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
Godišnja izložba LIKUM-a 1952
29
Sedma izložba ULUH-a
Sedma izložba ULUH-a
30